دوشنبه 21 فروردين 1385-0:0

نوگپ چلچلا

معرفي دو نوار تازه انتشاريافته مازندراني.


"چلچلا" نواري است که اخيرا" از سوي شرکت ساروصدا به بازار موسيقي عرضه شده است.در اين نوار  برخي آهنگ هاي قديمي فرخ حدادي،دوانلو،احمد بختياري و...بازسازي شده است.تنظيم آهنگ ها را محمد جعفري-سارو- برعهده داشته است و خوانندگي  نيز برعهده بهمن کلبادي پور-گزارشگر راديو ساري و خواننده آهنگ معروف "دشمن"بوده است.چلچلا،تي مله سنگ تراشون،شوره(چپون کيجا)،پري پيکر و...تعدادي از قطعات اين نوار است.شعرها نيز سروده غلامرضا کبيري،وحيد دانا و بهرام جعفري است.

"نوگپ"هم دکلمه چند شعر مازندراني با صداي شاعر(محمود جواديان ،شاعر،داستان نويس و پژوهشگر قائم شهري) است.ناشر اين کاست هم"شواش نوا"(احمد محسن پور وفرهنگ خانه مازندران)است.