دوشنبه 2 شهريور 1394-8:28

عکس و خبر

بیماری با اعمال شاقه

عکس های خبری مازندنومه/ 6 عکس از بیمارستان امام خمینی فریدونکنار که سیستم سرمایشی ندارد و مردم از خانه پنکه به بیمارستان می آورند!


مازندنومه؛ سرویس کلینیک، عظیم غلامی: نبود امکانات سرمایشی در شب ها و روزهای گرم تابستان، سبب شده بیماران بیمارستان امام خمیتی فریدون کنار، رنج و درد مضاعفی را تحمل کنند.

برخی بیماران بیمارستان فریدونکنار از منزل با خود پنکه آورده اند تا کمی خنک شوند! عده ای نیز ترجیح دادند در فضای بیرونی بیمارستان خنک شوند.

روزهای چهارشنبه و پنج شنبه گذشته نیز به خاطر نبود سیستم سرمایشی اتاق جراحی این بیمارستان تعطیل بود

البته این مشکل در برخی بیمارستان های دیگر استان هم چون بیمارستان امام ساری نیز مشاهده می شود.