يکشنبه 8 شهريور 1394-20:32

در سوگ سورت

باید گفت برای باداب سورت باید گریست. جمعی از بومی ها تعلق خاطر کمی نسبت به مازندران و تمایل دارند سورت به سمنان بپیوندد، شاید اوضاع اقتصادی منطقه و وضعیت تخریب آن بهبود یابد.


مازندنومه؛ سرویس محیط زیست و گردشگری، دکتر علی رمضانی: سورت چشمه پلکانی تراورتنی بی نظیر در ایران و کم نظیر درجهان است. در این نوشتار مجال نداریم که در مورد ویژگی های زمین شناسی و زیبایی این چشمه توضیح دهیم. قلم را بانگاه دیگری و از دریچه سوگ بر صفحه می چرخانیم که چه باید کرد تا درسور سورت به شادی بپردازیم 

درباره وجه تسمیه این اسم -باداب سورت- که درهیچ یک از منابع کهن نیامده است باید گفت با توجه به تغییرنام دردوره پهلوی اول این چشمه نیزدستخوش تغییرشده است.

"باد"یک واژه فارسی است که از ریشه وا پهلوی "vae"و در اوستا"vaea" آمده است فرشته "ودا" که اورابه نام ایزدباو و نگهبان روز بیست ودوم هر ماه می دانند هم اکنون زرتشتیان این روز را روز بادخوانند(پورداوود) فرهنگ ایران باستان درزبان مازندرانی که مأخوذ از کلمه "وا"پهلوی می باشد وا به معنی باد به کار می برد  آب "او"(ow)به زبان مازندرانی و گویش هزارجریبی و در گویش های دیگر(oo)به کار برده می شود. در مجموع "وااوُ"(vaow)به معنای آب معدنی است یا همان آب گوگردی درزبان مازندرانی(مرغنه او) است. سر یعنی بالای تپه (وا او سر)که فارسی شده  باداب سر است.

این منطقه درمیان روستاهای قلعه سر و اروست واقع است. روز یک شنبه با گروهی از محققان و نیز برنامه سازان شبکه استانی به چشمه باداب سورت رفتیم. آن چه هنگام ورود به چشم آمد و ما آن را از دریچه دوربین شبکه استانی نشان خواهیم داد، مسافرانی هستند که با پلاک های مختلف از سراسر ایران به این مکان آمده اند. گویا آنها گوی سبقت را ازمازندرانی ها ربوده اند.

جاده ی نامناسب که بجز ماشین های شاسی بلند به زحمت می شود به آنجارسید، باعث شد تا مردم سوار تراکتور و نیسان شوند و ماشین های خودشان را درپایین چشمه پارک کنند .

مسئله بعدی محصورکردن 74هکتار از زمین های اطراف آن توسط میراث فرهنگی و گردشگری استان مازندران است که باید پرسید این همه زمین را برای چه با فنس محصورکردید؟ هدف تان از این همه هزینه چه بود؟ مردم که داخل چشمه می آیند و هم چنان به آن آسیب می رسانند؟! تازه فنس کشی را که نیمه کاره رها کرده اید!؟

دور چشمه را باسنگ های کوچک سنگ چینی کردند که کسی وارد چشمه نشود، اما همه با کفش وارد این چشمه می شوند! گاهی یکی تذکر می داد که وارد چشمه نشوید، اما مردم کار خود را می کردند. بهتر بود برای مسافران و گردشگران  همانند چشمه "پاموک کاله ترکیه" معابری درست می کردند تا از تخریب آن جلوگیری می شد.

نکته بعدی آن بود که با توجه به اینکه منطقه شب های بسیارخنکی در تابستان دارد، برای پذیرایی ازمسافران هیچ مکانی در نظرگرفته نشده است. 

البته  دکه های کوچکی در آن حوالی بود که صنایع دستی (جاجیم) بی نظیر هنرمندان منطقه را می فروخت. فروشنده می گفت: خانم های هنرمند برای فروش این صنایع دستی التماس می کنند تا کسی آن ها را بخرد.

 باید گفت برای باداب سورت باید گریست. مضافا" این که چند روز پیش یادداشتی در مازندنومه منتشر شد که برخی باداب سورت را متعلق به دامغان می دانند.(نگاه کنید به: بادب سورت دامغان؟)

جمعی از بومی ها تعلق خاطر کمی نسبت به مازندران و تمایل دارند سورت به سمنان بپیوندد، شاید اوضاع اقتصادی منطقه و وضعیت تخریب آن بهبود یابد.

زباله در سورت

فنس کشی ناقص و بی فایده دور سورت

حضور تراکتور و وانت نیسان در سورت برای جابجایی مردم

پوکه در کنار سورت

آتش افروزی در کنار سورت