پنجشنبه 19 آذر 1394-0:43

درباره دکتر منوچهر امانی

امیدواریم اصحاب رسانه دکتر منوچهر امانی -این استاد مسلم مدیریت جنگل- را به مردم شناسانده، همانند دیگر فعالان این عرصه، به انعکاس دیدگاه های او نیز بپردازند/او استادی محقق، متفکر، دلسوز و با تجربه در مسایل جنگل است که روحیه ای لطیف و انسانی دارد.


مازندنومه؛ سرویس محیط زیست و گردشگری، مهندس شاهرخ جباری ارفعی، کارشناس ارشد سازمان جنگلها وعضو شورای عالی جنگلها و مراتع کشور: نام دکتر منوچهر امانی را بسیاری نشنیده اند. او از صاحب نظران با فضل و دانش "مدیریت جنگل" در ایران است.

استادی محقق، متفکر، دلسوز و با تجربه در مسایل جنگل که روحیه ای لطیف و انسانی دارد.

متأسفانه هیچ گاه به منوچهر امانی، فرصت آزمون ایده هایش را در باره "جنگلداری اجتماعی" نداده اند.

علاوه بر آن، در شرایط پرگفتگوی دو سال اخیر جامعه جنگلداری کشور نیز، صدای امانی شنیده نشده و پژواک نداشته است.

او کسی است که در طرحهای جنگلداری روستای سنگده در دودانگه مازندران، دستیار پرفسور " ندییالکف" بود.

* نظر دکتر امانی در باره مصوبه سال 1382 هیأت وزیران

 آبان سال 1382 امکان حضور در کارگاه آموزشی و ترویجی "مدیریت پایدار در طرح های جنگلداری"(گرگان، استان گلستان) با حضور دکتر منوچهر امانی فراهم آمد.

 موارد زیر از یادداشت های دوره و هم چنین جزوه آموزشی او استخراج شده است: -مصوبه (سال 1382) دولت با نام «طرح صیانت»، حرکت درست و دستوری درست است، اما نام آن درست نیست، اصطلاح بین المللی آن SFM یا مدیریت پایدار جنگل است.

- با این مصوبه، هنگام آن است که مدیریت پایدار جنگل در ایران نهادینه و قانونی شود.

- در 4 دهه گذشته(1380-1340 شمسی)، اگر در مدیریت جنگل های مان اشتباه کردیم، به این علت بود که در این رشته، جوان بودیم!

- در ابتدا تصور می شد جنگل های شمال ایران شبیه جنگل های سوئیس است و باید به همان صورت مدیریت بشود. البته از نظر اکولوژیکی شاید شبیه باشد ولی از نظر اجتماعی- اقتصادی اصلاً چنین نیست. ما باید از تجربه های چین و هند استفاده کنیم، نه اروپا و کانادا.

* گزیده ای از دیدگاه های دکتر امانی

 - مطالعات موجود، همیشه بر ارتباط تنگاتنگ بین فقر و تخریب جنگل، مهر تایید گذاشته است.

- بدون مبارزه با فقر، توسعه پایدار تحقق ناپذیر است.

 - مدیریت جنگل، قبل از تامین منافع مردم شهرها، باید نیازهای مردم محلی را تامین کند.

- بهره برداری از منابع طبیعی، همیشه باید به توسعه پایدار روستاها منجر شود.

 - جنگل کارخانه ای است که نه تنها آلودگی ندارد، پاک کننده است.

- چوب، یک ماده اولیه اکولوژیک است.

 - واردات در هر زمینه ای نادرست باشد، در زمینه چوب صحیح است.

- صنعت نباید برای جنگل تعیین تکلیف بکند.

 - جنگل های شمال ایران، نه می توانند تنها تحت مدیریت صنعتی قرار گیرند و نه می توانند تنها به عنوان جنگل مقدس باقی بمانند.

 - درختان روی شیب را نباید قطع کنیم، جنازه درخت لاپی هم برای حفظ خاک لازم است چون در زمین، ریشه دارد.

 - قطع کردن درختان و کاشت نهال، هنر نیست، استقرار زادآوری طبیعی هنر است.

امیدواریم اصحاب رسانه این استاد مسلم مدیریت جنگل را به مردم شناسانده، همانند دیگر فعالان این عرصه، به انعکاس دیدگاه های او نیز بپردازند.