شنبه 29 اسفند 1394-0:21

عکس و خبر

کوهستان، بدون زباله

عکس های خبری مازندنومه/ 7 عکس از جمع آوری زباله در روستای کوهستانی پاچی دودانگه ساری(عکس از سجاد خورشیدی)