شنبه 11 ارديبهشت 1395-0:16

نیازآذری و ادیانی راد به مجلس دهم راه یافتند

دوگانه ای که به وزن اصلاح طلبی نیفزودند

برای برخی ناظران، پیروزی حسین نیازآذری و علی ادیانی راد در حوزه های بابل و قائم شهر کم تر از شکست همت الله طاهرنژاد و کمال علیپور اهمیت دارد، چرا که با وجود سکوت لیست امید در کشور و شورای اصلاح طلبان در مازندران، برخی اصلاح طلبان تک رو و قائم به فرد مثل ولی رعیت، جواد حق نظر، عسگری فقیه و محسن نریمان پشت نامزدهای شکست خورده ایستادند.


مازندنومه، سرویس سیاسی: در حالی که لیست امید در بسیاری از مناطق کشور، پیروز مرحله دوم انتخابات شد و مجلس دهم را نیروهای معطوف به دولت کنونی تشکیل خواهند داد، در بابل و قائم شهر اما نتیجه به نفع برخی از اصلاح طلب هایی که ترجیح دادند با پشت پا زدن به معیارهای حزبی و تشکیلاتی به نفع یکی از 4 نامزد این دوره به میدان بروند، رقم نخورد.

با وجود آن که لیست امید کشور و نیز شورای هماهنگی جبهه اصلاحات مازندران ترجیح داد در دو حوزه بابل و قائمشهر سکوت کند، شورای مشورتی اصلاح طلبان و افرادی مثل جواد حق نظر، ولی رعیت و شیخ عسگری فقیه در قائم شهر و محسن نریمان و تعدادی از اصلاح طلبان شاخص بابل از نامزد خاصی حمایت کردند که هیچ کدام حائز حداکثر آرا نشدند و در ورود به مجلس ناکام ماندند.

برای برخی ناظران، پیروزی حسین نیازآذری و علی ادیانی راد در حوزه های بابل و قائم شهر کم تر از شکست همت الله طاهرنژاد و کمال علیپور اهمیت دارد، چرا که با وجود سکوت لیست امید در کشور و شورای اصلاح طلبان در مازندران، برخی اصلاح طلبان تک رو و قائم به فرد پشت نامزدهای شکست خورده ایستادند.

 این سیاست انحصاری شماری از اصلاح طلبان که ناشی از حب و بغض های شخصی بود و به شکست انجامید، نشان داد که هربار طیف اصلاح طلب، جمعی و تشکیلاتی وارد عرصه شود، قادر به اجماع اکثریت خواهد بود.

در بابل حسین نیاز آذری با حدود 3 هزار رای بیشتر از همت الله طاهرنژاد برنده شد و 4 سال دیگر حضورش را در پارلمان تمدید کرد و در قائم شهر و سوادکوه نیز علی ادیانی راد با حدود 3هزار رای بیشتر وارد مجلس دهم شد.

در حوزه قائم شهر علاوه بر کمال علیپور مهره هایی چون ولی رعیت و عسگری فقیه و جواد حق نظر که تمام قد برای او ایستادند و سخنرانی کردند نیز بازنده حتمی محسوب می شوند و در بابل هم محسن نریمان و تنی چند از اصلاح طلب های منطقه که برای طاهرنژاد کم نگذاشتند.

حسین نیازآذری که به طیف اصولگرایان معتدل وابسته است در مجلس نهم عضو کمیسیون کشاورزی بود. کمال علی پور هم که شکستش امشب قطعی شد، وابسته به طیف تندروی مجلس نهم و نزدیک به جبهه پایداری بود. علی ادیانی راد نیز که سابقه حضور در مجلس هشتم را دارد وابسته به طیف اصولگراست.

می توان گفت انتخابات جمعه در مازندران هیچ تاثیری در سنگینی وزنه نمایندگان اصلاح طلب و معطوف به دولت نداشته است، هر چند از نیازآذری تا کنون موضع تند و غیر اعتدالی خاصی شاهد نبودیم.