يکشنبه 12 ارديبهشت 1395-10:47

كتاب «ژاپن و برنامه های توسعه» منتشر شد

كتاب «ژاپن و برنامه هاي توسعه اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي» نوشته عليرضا يونسي رستمي -معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استانداري مازندران- انتشار یافت.


مازندنومه، سرویس فرهنگی و هنری: كتاب «ژاپن و برنامه هاي توسعه اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي» نوشته عليرضا يونسي رستمي -معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استانداري مازندران- است که به تازگی به زیور طبع آراسته شده است..

این کتاب 9 فصل و عناويني به این شرح دارد: فصل نخست؛ معرفي ژاپن و اديان آن، فصل دوم؛ موقعيت جغرافيايي و پوشش گياهي، فصل سوم؛ تاريخ، فصل چهارم؛ اقتصاد و توسعه اقتصادي، فصل پنجم؛ تحليل بر مسايل اجتماعي، فرهنگي و آموزشي، فصل ششم؛ سياست و توسعه اقتصادي و اجتماعي، فصل هفتم؛ سياست قواي نظامي و توان بازدارندگي، فصل هشتم؛ سياست و مراجع قانوني و فصل نهم؛ سياست و روابط بين المللي.

مولف در اين كتاب ضمن تشريح وضعيت كشور ژاپن در  ابعاد مختلف تاريخ، فرهنگ، حوزه و وضعيت جغرافيايي به تحليل حوادث تاريخ ژاپن در گذر ايام پرداخته و در هر فصل وضعيت ايران را با ژاپن مقایسه کرده است.

يونسي در پايان به دستاوردهاي بزرگ ژاپن در حوزه هاي مختلف توسعه اشاره کرده و نوشته: « ژاپني ها با آگاهي كامل از وضعيت كشور، عزم خود را براي دست يابي به هدف آرماني كه همان برتري و اقتدار ژاپن در ابعاد مختلف بود، جزم كرده، لذا با انگيزه قوي (غرور ملي) و با برنامه هاي موثر و با وحدت بين نخبگان و آحاد ملت و با مديريت صحيح بر منابع مادي و انساني و شناخت بهنگام تهديدها و تبديل آن به فرصت ها و پي بردن به نقاط قوت و تقويت آن و البته با مديريتي صحيح، رسالت تاريخي خود را در شكوفايي اقتصاد، تكنولوژي، رفاه اجتماعي و ... به بهترين شكل ممكن انجام دادند.»

اين كتاب در قطع وزيري و در 299 صفحه تدوين شده است.