چهارشنبه 26 خرداد 1395-11:3

اوپرت

8 عکس از منطقه کوهستانی اوپرت پشتکوه (مرتع ییلاقی روستاهای پاجی و میانای دودانگه ساری و مرز بین دو استان مازندران و سمنان)


 

 

 

 

 

 

 

 

عکس از دکتر علی رمضانی پاچی