چهارشنبه 31 تير 1383-0:0

تجمع اعتراض آميز کاميونداران نکايي

50 کاميوندار نکايي در اعتراض به بخشنامه اداره کل پايانه هاي استان مبني بر صدور بارنامه ، روبه روي کارخانه سيمان نکا تجمع کردند.


 

 

بنا به اعلام اداره کل حمل و نقل و پايانه ها از اين پس صدور بارنامه بايد از سوي اين اداره کل باشد و مراکز توليدي حق صدور آن را ندارند.از آن جايي که اداره پايانه هاي نکا بيرون از شهر است، کاميونداران مي گويند که براي اين کار وقت خود را از دست مي دهند.گفتني است روزانه 150دستگاه کاميون، حدود دوهزار تن سيمان را از کارخانه نکا به ساير نقاط استان حمل مي کنند.