شنبه 30 دی 1385-0:0

غيرقابل قبول

نماينده آمل:عملكرد شوراي مركزي قبلي فراكسيون اصولگرايان مجلس‌‏هفتم از نظر نمايندگان غيرقابل قبول است.


عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس‌‏هفتم،حضورنيافتن فعال ساير اعضاي اين فراكسيون در انتخابات شوراي مركزي را عملكرد غيرقابل قبول شوراي مركزي قبلي از نظر نمايندگان دانست و گفت: شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان بايد بسيار بهتر از اين عمل مي‌‏كرد.

عزت‌‏الله يوسفيان،در مورد انتخابات شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان تصريح كرد: اعضاي فراكسيون اصولگرايان تحرك بيشتري را از شوراي مركزي اين فراكسيون انتظار داشتند.


وي ادامه داد: مجلس‌‏هفتم فراكسيون اكثريت دارد، اين فراكسيون شوراي مركزي دارد اما مي‌‏بينيم چيزي كه خواست شوراي مركزي و اصولگرايان است را نمي‌‏آورد.
نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس‌‏هفتم تاكيد كرد: نياز به تحرك بيشتر شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان بود.


يوسفيان گفت: شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان كه به عنوان جمعي از سوي ساير اعضا انتخاب شده‌‏اند، نتوانستند آرا را در مسايل مختلف ساماندهي كنند تا راي آنها يكي شود.


وي، با بيان اينكه اين مسايل ضعف‌‏ها و مشكلاتي است كه در رابطه با فراكسيون اصولگرايان وجود دارد، تصريح كرد: وقتي اعضا عضو شورا شوند،بايد از سياست‌‏هاي شورا تبعيت كنند.
يوسفيان گفت: شوراي مركزي بايد خيلي بهتر از اين اعضا را منسجم‌‏تر مي‌‏كرد.(ilna)