پنجشنبه 2 دی 1395-8:8

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران خبر داد:

تخصیص اعتبار برای مرمت برج رسکت

دلاور بزرگ نیا گفت: برای تعمیر و مرمت برج تاریخی رسکت در دودانگه ساری، اعتبار تخصیص یافته و پیمانکار هم مشخص شده است.


مازندنومه؛ سرویس محیط زیست و گردشگری، علی رمضانی پاچی: دکتر دلاور بزرگ نیا -مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری مازندران- از تخصیص اعتبار برای تعمیر و مرمت برج تاریخی رسکت خبر داد.

برج رسکت قدیمی ترین اثر و کتیبه تاریخی مازندران است که در 75 کیلومتری جنوب شهرستان ساری در بخش دودانگه قرار دارد.

 این برج از بناهای آغازین قرن 5 هجری به شمار می رود.

 اهمیت این برج به کتیبه زیبای خط کوفی و گچبری شده است که 2 ثلثش از میان رفته است.

سقف این شاه اثر تاریخی مازندران از چند سال پیش با حلب مسقف شد که  مخالفت های مردم منطقه و اهالی فرهنگ و تاریخ را به دنبال داشت.

      به گفته بزرگ نیا، پیمانکاری برای عقد قرارداد تعیین شد و این مرمت با نظارت کارشناسان میراث فرهنگی مازندران در سال 96 به پایان خواهد رسید.