پنجشنبه 1 مرداد 1383-0:0

شعر امروز

چند طرح از كيوان ملكي سوادكوهي


1 مادر اين پياز كوچك بهانه‌ي خوبي است براي دردهاي بزرگ تو. 2 همه‌ي روزهايي كه بي تو مي‌آيند تعطيل‌اند همين! 3 چه بدهكاري سنگيني براي لب‌هايم بالا آورده‌ام بين خودمان باشد مي‌آي فرار كنيم؟! 4 من خيس خيس‌ام مادر هرصبح مرا به بند رخت‌آويز مي‌كند! 5 انارها چه دل خوني از رسيدن دارند! 6 آدم‌هاي خيابان‌تان عينك‌آفتابي مي‌زنند مردم كوچه‌ي ما كور مادرزادند!