سه شنبه 31 مرداد 1396-22:18

تیم مدیریتی مازندران ناکارآمد است

تیم مدیریت استان ناکارآمد است و نمایندگان مجلس هم شاید هنوز به پیام ملت دقت نکرده اند و برای خود حق انتخاب استاندار و فرماندار و مدیر دستگاه های اجرائی قائل می شوند. باید گفت که اکثر استانداران حاصل تعامل نمایندگان با دولت بود و ما مردم از تعامل مجری و ناظر همیشه در حذریم.


مازندنومه؛ سرویس سیاسی، محمد جواد طالبی: با رای نمایندگان به وزرای پیشنهادی و تشکیل اولین جلسه هیات دولت و سوگند خوردن اعضا، اجرای سیاستهای دولت تدبیر وارد مرحله جدیدی شده است .

نظر به وعده های رییس جمهوری در ایام انتخابات و همچنین مطالبات مردم که روز به روز بر حجم آن افزوده می شود، باید افراد جدید، تازه نفس و جوان برای پیگیری این حقوق و خواسته های مردم وارد کادر مدیریتی کشور و به تبع آن استان مازندران شوند

با توجه به تجربه نامناسب دولت در استان مازندران و نوع فرآیندی که منجر به انتخاب نماینده عالی دولت در استان شد، مردم منطقه بیشترین آسیب را از این فرآیند نادرست بردند.

 باید گفت بعد از ۴ سال استقرار دولت دکتر روحانی در استان مازندران هنوز نقشه راه استان و سندی که به توسعه استان با کمک اسناد بالادستی منجر شود، به عینیت و اجرا نرسیده است.

به عنوان یک مازندرانی هنوز نمی دانیم استراتژی دولت برای توسعه استان کدام است؟ آیا محور توسعه مازندران، گردشگری است؟ آمار ساخت هتل و ایجاد زیرساخت های گردشگری چقدر پاسخگوی نیاز های گردشگران داخلی بوده است؟ گردشگران خارجی چطور؟

آیا محور توسعه استان کشاورزی است؟ کشاورزان کجای این محور قرار دارند؟ قوانین بیمه و پرداخت خسارت و سیاستگذاری اقتصاد کشاورزی در استان چگونه است که ناله ی کشاورزان از همیشه بلند تر است؟ ریختن پرتقال ها در کنار جاده ها را هنوز در یاد داریم که هنوز در بعضی مسیرها چشم آزار است.

با توجه به فرصت پیش آمده از برجام که دولت هنوز هم بر استفاده از این فرصت اصرار می ورزد، سهم مازندران کجاست؟ شاخص های صنعتی استان در کجای این پازل رنگارنگ پسابرجام قرار می گیرد؟

متاسفانه توسعه صنعتی استان نه تنها محق نشده، خبرهای بدی از بزرگترین کارخانه صنعتی استان (صنایع چوب و کاغذ مازندران)  به گوش می رسد که حتی در پرداخت دستمزد چند ماه کارگران خود مانده است.

به هیچ وجه وارد چالش های سیاسی، راه ها، منابع طبیعی، کاربرد سموم در کشاورزی، محیط زیست و زباله و مانند این ها در مازندران نمی شویم و همین موضوعات برای اثبات ناکارآمدی تیم مدیریت استان کافی است.

این مسایل حاصل عملکرد چهارساله دولت تدبیر در استان مازندران و حرف آخر با نمایندگان محترم مجلس استان مازندران است که شاید هنوز به پیام ملت دقت نکرده اند و برای خود حق انتخاب استاندار و فرماندار و مدیر دستگاه های اجرائی قائل می شوند. باید گفت که اکثر استانداران حاصل تعامل نمایندگان با دولت بود و ما مردم از تعامل مجری و ناظر همیشه در حذریم .