دوشنبه 24 مهر 1396-9:8

فعال سیاسی و مدنی اصلاح طلب:

اصلاح طلبان مازندران خطر پدرسالاری را جدی بگیرند

لطف الله آجدانی: گاه بسیاری از تصمیم گیری های حزبی و سازمانی به طور عمده توسط یک یا چند نفر که برای خود نقش و حق پدر سالارانه و پدرخواندگی قایل هستند، بدون توجه کافی به نظر و آرای مجمع عمومی اخذ و اعلام می شود که یک رفتار غیر دموکراتیک است.


مازندنومه، سرویس سیاسی: لطف الله آجدانی -فعال سیاسی و مدنی اصلاح طلب و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران- در گفت و‌گو با مازندنومه، با اشاره به خطر پدرسالاری حزبی، از ضعف کادرسازی احزاب و تشکل های سیاسی اصلاح طلب مازندران و کم توجهی به ضرورت تربیت مدیران و رهبران جدید و جوان حزبی در سطوح مختلف حزبی و غفلت از اصل گردش نخبگان در سطوح رهبری احزاب و تشکلهای سیاسی اصلاح طلب مازندران انتقاد کرد.

وی تصریح کرد: نمی توان و نباید از ضرورت استفاده از تجربه و اهمیت تداوم حضور و نقش شخصیت های اصلاح طلب مسن و پیشکسوت در روند فعالیت های حزبی در مازندران غفلت ورزید، اما مبالغه در این ضرورت را اگر منجر به تداوم و تکرار حضور این گروه معدود از اصلاح طلبان پیشکسوت اما مسن در سطح و مسند رهبری حزبی و مانع حضور و ارتقا جایگاه نیروهای جدید و جوان در سطوح مختلف و متناسب رهبری حزبی شود، نتیجه و نشانه خودخواهی آن گروه از رهبران پیشکسوت حزبی و مانع نوسازی و پویایی ساختار حزبی و مغایر اصل گردش نخبگان در سطوح مخنلف حزبی به ویژه در سطح رهبری حزبی است.

آجدانی تصریح کرد: متاسفانه در موارد متعدد و بسیاری با درجات متفاوتی در شعبات استانی و شهرستانی و شهری احزاب اصلاح طلب مازندران، با این واقعیت روبرو هستیم که بسیاری از این احزاب موفقیت چندانی در کادر سازی و جذب نیروهای جدید حزبی و‌پرورش آنان نداشته اند.

این فعال سیاسی و مدنی اصلاح طلب با انتقاد از محدود بودن اعضای بسیاری از شعبات حزبی اصلاح طلبان مازندران در حوزه های شهرستانی و شهری که از تعداد انگشتان یک دست فراتر نمی رود، تاکید کرد: ضعف کادرسازی حزبی با هدف افزایش سطح مشارکت اجتماعی فراگیر در ساختار و تشکیلات حزبی از یکسو و وجود پدرسالاری و پدرخواندگی عده ای اندک از اصلاح طلبان در بعضی از احزاب و تشکل های سیاسی؛ دو عامل مهم در کاهش ایفای نقش هرچه قدرتمند تر احزاب اصلاح طلب در عرصه های سیاسی و اجتماعی و دو آفت جدی و خطرناک برای آینده سیاسی احزاب و تشکل های اصلاح طلب مازندران است.

آجدانی در بخشی دیگر از این گفت و گو افزود: متاسفانه علاوه بر ضعف کادر سازی حزبی که بسیاری از شعبات حزبی در حوزه های شهرستانی و شهری را در حد حلقه های تیمی و خانگی تنزل داده است، از بسیاری از نیروهای جوان اما توانمند موجود در احزاب و تشکل های سیاسی اصلاح طلب نیز به خوبی استفاده نمی شود.

این مورخ مازندرانی ادامه داد: گاه بسیاری از تصمیم گیری های حزبی و سازمانی به طور عمده توسط یک یا چند نفر که برای خود نقش و حق پدر سالارانه و پدرخواندگی قایل هستند، بدون توجه کافی به نظر و آرای مجمع عمومی اخذ و اعلام می شود که یک رفتار غیر دموکراتیک است.

وی تاکید کرد: تصمیمات اقلیت رهبران حزبی در یک ساختار حزبی سالم و‌کارآمد باید نتیجه و‌ بازتاب آرا و اراده اکثریت اعضای سطوح مختلف آن حزب باشد، در حالی که در بسیاری از موارد نقش بالا دست اکثریت اعضا در حد فرودست تابعیت اکثریت از اراده و خواست اقلیت اعضا تنزل و تقلیل می یابد.

آجدانی همچنین با تاکید بر احترام به پیشکسوتان اصلاح طلب، تمرکز بر معطوف کردن نقش اصلی آنان در قالب مشاوران حزبی،  اصلاح و تغییر نگرش و رفتار اصلاح طلبانی که در دام خودخواهی  پدرسالاری افتاده اند و نیز تلاش فراگیر و جدی احزاب اصلاح طلب مازندران برای هموار کردن راه استفاده از نیروهای جوان و توانمند حزبی و توجه بیشتر به اصل گردش نخبگان در سطوح مختلف رهبری احزاب اصلاح طلب را یک ضرورت برای اصلاح طلبان دانست و افزود: بی توجهی و‌کم توجهی به این ضرورت ، از پیامدهای زیانباری برای  آینده سیاسی و اجتماعی احزاب اصلاح طلب در مازندران خبر می دهد.