سه شنبه 21 فروردين 1386-0:0

محكوميت يك كارفرما

كارفرماي شركت مازيران محكوم به پرداخت مطالبات كارگران شد.


نماينده كارگران شركت "مازيران"در غرب مازندران گفت‌‏: حدود 18 كارگر اخراجي شركت مازيران نوشهر با ارايه شكواييه‌‏اي ديگر به هيات تشخيص اداره كار جهت احقاق حقوق معوقه, كارفرما را محكوم كردند.


"حسن زندي" افزود‌‏: كارگران اخراجي شركت مازيران هنوز حق السعي 96 روزه‌‏اي كه هيات حل اختلاف براي آنان صادر كرده بود را از كارفرما دريافت نكرده‌‏اند.


وي افزود: در شكايتي ديگر عليه كارفرما، هيات تشخيص اداره كار به دليل معوق ماندن بخشي از مطالبات گذشته كارگران، كارفرما را محكوم و ملزم به پرداخت كردند.


وي گفت‌‏: كارفرماي مازيران طبق راي و حكم صادره هيات تشخيص بايد حقوق مهر, آبان و عيدي 84 و 85, حق مسكن, حق عائله مندي, بن كارگري سال گذشته را به كارگران پرداخت كند و نيز ملزم به بازگشت به كار كارگران اخراج شده است.(ilna)