شنبه 25 فروردين 1386-0:0

شهردارکه دوتا شد...

شهر گنبدكاووس درشرق استان گلستان هم اكنون و به صورت همزمان توسط دو شهردار اداره مي‌شود!


نشريه محلي"گلشن مهر"نوشت:اكنون "محمد خدايوسفي" شهردار سابق و "سيدمنصور باقري" به عنوان سرپرست به انجام امورات شهرداري مي‌پردازند.


درپي صدور راي هيات بدوي رسيدگي به تخلفات كاركنان استانداري گلستان و ادارات تابعه ، مبني بر تنزل مقام خدايوسفي به دليل انجام برخي تخلفات اداري و مالي، اعضاي شوراي اسلامي گنبدكاووس اوايل ماه جاري مبادرت به تعيين سرپرست شهرداري نمودند.


هيات بدوي در راي صادره خود، ديوان عدالت اداري را به عنوان مرجع تجديدنظر معرفي كرده بود.
باقري سرپرست شهرداري گنبدكاووس دراين خصوص به خبرنگار ايرنا، گفت: من با راي اعضاي شوراي شهر به‌اين سمت برگزيده شدم و كارم قانوني مي‌باشد تا زماني كه اعضاي شوراي شهر تصميم جديدي در اين خصوص بگيرند در اين پست هستم.


خدايوسفي نيز گفت: در پي اعتراض اينجانب به راي هيات بدوي ، ديوان عدالت اداري راي به توقيف مفاد راي هيات بدوي را صادر كرد.
وي افزود : راي ديوان عدالت به استانداري اعلام و با دستور استاندار راي مذكور از طريق مدير كل دفتر روستايي استانداري گلستان به شوراي شهر گنبدكاووس و مسوولان ذيربط ابلاغ شد.


وي در خصوص قانوني بودن خود در پست شهرداري گنبدكاووس گفت:ابلاغ اينجانب به عنوان شهردار از سوي شوراي شهر لغو نشده بود بلكه به احترام راي هيات بدوي براي مدت كوتاهي فردي را عنوان سرپرست انتخاب كردند.


سخنگوي شوراي اسلامي شهر گنبدكاووس نيز دراين خصوص به‌ايرنا، گفت: تاكنون هيچ راي و حكمي از سوي مبادي قانوني به اين شورا نرسيده است.
دكتر "رسول صلاحي" افزود : شهردار بركنار شده راي ديوان را شخصا به شورا ارائه داده در حالي كه راي ديوان بايستي پس از اعلام به‌مرجع صدورراي اوليه يعني هيات بدوي رسيدگي به تخلفات كاركنان استانداري گلستان و ادارات تابعه و سپس از سوي اين مرجع به شوراي شهر ابلاغ گردد.


وي اضافه كرد: اعضاي شوراي شهر پس از ابلاغ رسمي راي از طريق مبادي قانوني درخصوص فعاليت يا عدم فعاليت خدايوسفي تصميم‌گيري خواهند كرد.


دكتر صلاحي تاكيد كرد: مسووليت فعلي شهرداري برعهده سرپرست تعيين شده از سوي اعضاي شوراي شهر مي‌باشد و شهردار بركنار شده(خدايوسفي) هيچ مسووليتي درقبال امورات شهرداري ندارد.