چهارشنبه 30 آبان 1386-0:0

دستها و رنگ ها

در جشنواره دستها، رنگ ها و حيوانات؛شركت كنندگان با استفاده از رنگ روغن اشكال مختلف حيوانات رابر دست هايشان نقاشي کردند.


در اولين جشنواره دستها، رنگ ها و حيوانات استان كه با همكاري اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي بابلسر و به ميزباني دانشكده هنر و معماري دانشگاه مازندران برگزار شد، آثار برتر معرفي شد.

در اختتاميه اين جشنواره كه عصر سه شنبه 29 آبان برگزار شداز ميان 27 شركت كننده، مهشيد هاشمي ، حسن نرماشير و مريم حاجي لوبربه عنوان برگزيدگان اول تا سوم انتخاب شدند .

 اين گزارش همچنين حاكي است كه شركت كنندگان با استفاده از رنگ روغن اشكال مختلف حيوانات رابر دست هايشان نقاشي و به نمايش مي گذارند.

شايان ذكر است هنرمندان مطابق فراخوان اعلام شده ابتدا پيش طرح هاي خوددر قالب 5 اثر ارائه نمودند و پس از سنجش و پذيرش قابليت حضورشان توسط هيات داوران در جشنواره شركت كردند.

گفتني است استاد فريبرز زرشناس و استاد پرتوي داوري آثار را بر عهده داشتند.

فرستنده:دانشگاه مازندران - (um@umz.ac.ir)