دوشنبه 6 اسفند 1386-0:0

نزديک به نيمي از ازدواج مازندراني ها به طلاق مي انجامد

از هر 10 ازدواج در مازندران 4 مورد به طلاق منجر مي‌شود.


يونس حسيني- مدير كل امور اجتماعي استانداري مازندران- از فقر، اعتياد، طلاق و مفاسد اجتماعي به عنوان مهم ترين معضلات اجتماعي ياد كرد و اظهار داشت: براي كاهش آمار بيكاري در بين افراد آسيب پذير جامعه پرداخت تسهيلات كارآفريني از طريق صندوق مهر امام رضا و اداره تعاون در دستور كار قرار گرفت.(farsnews)