جمعه 10 اسفند 1386-0:0

دو زن در هیئت رئیسه مجلس هشتم

توسط جبهه متحد دانشجویان و فارغ التحصیلان ایران نامزدهای پیشنهادی هیئت رئیسه مجلس هشتم معرفی می شوند. سخنگوی جبهه متحد دانشجویان و فارغ التحصیلان ایران با اشاره به نشست مشترک اعضای شورای هماهنگی و روسای استانی این جبهه در کرمان گفت: مقرر شد لیست پیشنهادی هیئت رئیسه مجلس هشتم برای بررسی و تصویب نهایی توسط هیئت رئیسه تهیه و به شورای هماهنگی ارسال شود.

 "ابوذر پورادیب" افزود: تصمیم اعضای جبهه متحد دانشجویان و فارغ التحصیلان ایران در معرفی نامزدهای پیشنهادی هیئت رئیسه مجلس هشتم یک کار نو و جالب است که تاکنون در هیچ دوره از انتخاباتهای مجلس شورای اسلامی اتفاق نیفتاد.

 وی خاطرنشان کرد: لیست نامزدهای پیشنهادی هیئت رئیسه مجلس هشتم یک ویژگی خاصی هم دارد و آن اینکه دو تن از زنان حاضر در رقابتهای انتخاباتی مجلس هشتم به عنوان نواب رییس پیشنهاد می شوند. به گفته وی، اعضای جبهه متحد دانشجویان و فارغ التحصیلان ایران به این نتیجه رسیده اند از آنجایی که زنان نیمی از جمعیت کشور را به خود اختصاص می دهند و و در دوره های مختلف همچون پیروزی انقلاب، جنگ تحمیلی و حضور در عرصه های سیاسی و اجتماعی دوشادوش مردان نقش موثر داشتند، بنابراین باید به نقش آنها احترام گذاشته و در عرصه های کلان مدیریتی به کار گرفته شوند.

دبیرکل مجمع اعتدالگرایان شمال (دانشجویان و فارغ التحصیلان شمالی سراسر کشور) خاطرنشان کرد: در دوره های گذشته برای تعیین هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی مردان به زور و با اکراه حضور زنان را در جمع هیئت رئیسه مجلس می پذیرفتند، اما به اعتقاد اعضای جبهه متحد دانشجویان و فارغ التحصیلان ایران زنان همانند مردان توانایی اداره جلسات مجلس را دارند و در کار مدیریتی چیزی از مردان کم ندارند.

پورادیب تاکید کرد: پیرو مشی اعتدالی جبهه متحد دانشجویان و فارغ التحصیلان ایران نامزدهای پیشنهادی هیئت رئیسه ترکیبی از نامزدهای اصلاح طلب و اصولگرا با مشی اعتدالی هستند.

ابوذر پورادیب  - (abouzar_pouradib@yahoo.com)