جمعه 28 تير 1387-0:0

پهلوانان مي ميرند!

مسابقه کشتي پهلواني(!) لوچو در منطقه امام زاده حسن سوادکوه در حضور يکي از نمايندگان شهرستان قائم شهر، ناتمام رها شد!


برگزاري مسابقه هاي لوچو در روز بيست وشش نورزما در روستاي امام زاده حسن سوادکوه سابقه تاريخي دارد.

اين مسابقه هر سال در روز 28 تيرماه(26 نورزماه تبري) بين کشتي گيران سوادکوه و بندپي شرقي برگزار مي شود.

امسال نيز اين مسابقه با حضور هزاران علاقه مند و گردشگر صبح روز جمعه در زمين فوتبال روستاي امام زاده حسن برگزار اما با بروز دعوا بر سر يکي از کشتي ها، ناتمام رها شد.

تيم بند پي شرقي که به نتيجه يکي از کشتي ها اعتراض داشت به دور از روش و منش پهلواني زمين را ترک کرد.


ادياني –يکي از نمايندگان مردم قائم شهر و سوادکوه در مجلس هشتم- و تعدادي از مسئولان ورزش استان از نزديک شاهد اين مسابقه جنجالي بودند.


بي نظمي تماشاگران و ناتواني پليس در پراکنده کردن آن ها از ديگر خصوصيات اين مسابقه بود.گفتني است مسابقه سال گذشته اين دو تيم نيز ناتمام رها شده بود!

به نظر مي رسد در سال هاي اخير با ورود برخي چهره هاي غيرورزشي و منفعت طلب، نگاه رسمي و از بالا به پايين به اين ورزش سنتي و قديمي و اهداي جوايزي مثل سکه به برگزيدگان،از ارج و اعتبار کشتي لوچو کاسته شده است؛به طوري که از اين پس به جاي منش پهلواني و اخلاق ورزشي بايد شاهد خشونت و اختلاف و قهر و دعوا در مسابقه هاي کشتي لوچو بود. 


توضيح اين که عکس خبرحاضر، از مراسم روز جمعه شکار شده است.

از سوي ديگر شنيديم علي اکبر ناطق نوري-مشاور عالي مقام معظم رهبري- ديشب را در منطقه خوش آب  وهواي امامزاده حسن و آلاشت سوادکوه گذراند.تعدادي از مسئولان استاني نيز ناطق را در اين سفر تفريحي همراهي مي کردند.