سه شنبه 8 بهمن 1387-0:0

برنامه فارسی بی بی سی و حساسیت ها

يادداشتي از:دکتر سيف الرضا شهابي - بابل


چند وقتي است بنگاه بي بي سي انگلستان اقدام به پخش برنامه تلويزيوني به زبان فارسي در كنار ساير زبان ها نمود؛ كاري كه از چند دهه قبل در عرصه راديو انجام داده بود اين بار به صحنه تصوير كشاند.

ظاهرا تعدادي از مجريان و برنامه ريزان آن از ايرانياني هستند كه در سالهاي اخير در برخي از مطبوعات داخلي فعاليت داشتند و اكنون چون به زعم خودشان عرصه فعاليت هاي مطبوعاتي را در ايران تنگ ديد ند، راهي لندن شدند و به همكاري با بي بي سي روي آوردند .

متاسفانه برخي از مسئولين امور فرهنگي و رسانه اي جمهوري اسلامي ايران و نشريات همسو اشتباه هميشگي را تكرار كرده، شروع به مخالفت و موضعگيري با اين شبكه فارسي زبان كردند؛ شبكه اي كه نظير آن و حتي بد تر از آن سالهاست فعاليت هاي تخريبي عليه جمهوري اسلامي دارند.

 اين مخالفت ها و حساسيت ها سبب شد به مصداق الانسان حريص علي ما منع توجه بسياري از افراد به آن جلب شود . در صورتي كه می توان حيلي ظريف از كنار آن عبورکرد و اين همه حساسيت نشان نداد و در حدالباطل يموت بترك ذكره بسنده كردو فقط به آناني كه در داخل با اين شبكه همكاري مي كنند تذكر قانوني داده می شد .

به نظر مي رسد بجاي مخالفت و حساسيت با اين شبكه هاي تلويزيوني فارسي زبان اگر در برنامه شبكه هاي داخلي تنوع بيشتر وبهتر ايجاد كنند قطعا توجه مردم ايران به شبكه هاي فارسي زبان خارجي كمتر خواهد شد.

تعداد زيادي از برنامه شبكه هاي داخلي سيماي جمهوري اسلامي يكنواخت – بي روح – غمناك و غير شاد مي باشند و براي اكثر مردم كه يكي از مهمترين تفريحات شان تماشاي تلويزيون است فاقد جذابيت است. آن هائي كه به علت ضعف امكانات و يا حفظ اعتقادات و حرمت خانواده از شبكه هاي ماهوارهاي استفاده نمي كنند از برنامه هاي شبكه هاي داخلي به علت همان دلايلي كه در فوق بان اشاره شد خیلی راضي نيستند.

افزايش نصب ديش هاي ماهواره اي مويد اين ادعا است . مسئو لين مربوطه براي جلوگيري از روي آوردن مردم باين شبكه ها بجاي مخالفت هاي حساسيت زا بايد به موارد زير توجه بيشتر نشان دهند:

 1—سعي شود اخبار به طور سريع و صحيح به اطلاع مردم رسانده شود. ما در عصر ارتباطات به سر مي بريم، جويندگان خبر اگر از رسانه هاي داخلي اخبار صحیح را در يافت نكنند به سوي رسانه هاي خارجي روي مي آورند. بيان اخبار يكسويه نتيجه مطلوب نخواهد داد. وقتي شبكه خبر علي رغم اسم و رسالتش در رساندن خبر كند است از ديگر شبكه ها چه انتظاري مي توان داشت؟ بايد جستجو كرد چرا شبكه هائي نظير الجزيره موفق عمل مي كنند. 2

—از كارشناسان خبره و مطلع و صاحب نطر در زمينه هاي سياسي –اقتصادي –فرهنگي و اجتماعي و نظامي و...براي بحث و مناظره دعوت شود؛ حتي اگر نظرات شان طابق النعل بالنعل با مسئولين صدا و سيما نباشد. گفتگو هاي چالشي بين مدعوين براي مردم از جذابيت بيشتر برخوردار است و براي مسئولين راهگشا خواهد بود .

 3—هنوز بعد از 30 سال از عمر انقلاب اسلامي ايران نشان دادن آلات موسيقي كه نوازنده در نواختن از هنر خود بهره مي گيرد در سيما ممنوع است و بيننده فقط با صدا بايد دل خوش دارد .

 4—به قول شاعر هر سخن جائي و هر نكته مكاني دارد؛كثرت برنامه هاي عزاداري و نوحه خواني و سخنراني موجب شد جذابيت تلويزيون براي نسل ها و طبقات اجتماعي و فرهنگي متفاوت كاهش پيدا كند. واقعيت اين است روح انسان به شادي هاي سالم بيشتر نياز دارد. و ديگر مسائل كه پرداختن به آنها در اين مجال ممكن نيست و مسئولين مربوطه بايد به آنها توجه كنند. در اين صورت رويكرد مردم به شبكه هاي خارجي كاهش پيدا مي كند و نيازي نمي باشد از طرف برخی ها اين همه حساسيت به شبكه هائي نظير برنامه فارسي بي بي سي نشان داده شود .