شنبه 19 بهمن 1387-0:0

طنزي که آقاي استاندار را آشفته ساخت

استاندار مازندران در انتقاد از يك ميان برنامه طنز گفت:در ارج نهادن به هنرمندان، شيپور ازسر ديگر آن باد نشود.


به نوشته سايت استانداري مازندران، سيد محمد كريمي -استاندار مازندران- در همايش شوراهاي اسلامي استان كه دربابلسر برگزار شد، به ميان برنامه طنز اين مراسم كه اجراي نمايش با موضوع شش سال مردود شدن يك دانش آموز مازندراني دركلاس اول بود، واكنش نشان داد و با انتقاد از اجراي اين گونه برنامه ها كه فرهنگ اصيل مازندراني را به تمسخر مي گيرد گفت: كارهنر هرچه باشد قابل ستايش وداراي پيام است اما براي اشاعه فرهنگ و ارج نهادن به هنرمندان شيپور ازسر ديگر آن باد نشود.


وي گفت : وقتي رئيس جمهور محترم درسخنان خود از مازندران به عنوان استان عالم پرور ياد مي كند و يا ما با افتخار ازفرهيختگي ونخبه پروري مازندران درهمه جا سخن مي گوييم ،بسيارسخت است كه به جاي اينكه به طنزي بپردازيم كه به فرهنگ ما خدشه اي وارد نشود ، با نمايش دبيري كه يك دانش آموز را به خاطر تنبلي وماندن دركلاس اول تنبيه مي كند، بخنديم.


كريمي گفت: اين ادبيات درخصوص مازندران ومازندراني هاي شريف و فرهيخته غيرقابل قبول است و بايد اين گونه ادبيات كه ناشي از برنامه اي استعماري است و ما برخي اوقات به دليل بي توجهي آن را تشويق مي كنيم،دوباره تكرار نشود، و ازفرهنگ ما برچيده شود.


وي افزود : اكنون ۳۰سال از انقلاب گذشته و بايد اين مسائل را ازخودمان دوركنيم،چرا كه اساس انقلاب اسلامي ايران و هدف شهدا ي عزيز ما، عزت مداري و سرافرازي ايرانيان است نه اين كه فرهنگ خود رابه تمسخر بگيريم.


كريمي گفت :اين لطيفه ها براي زيركردن استان ماست.

وي افزود:شايسته نيست درمورد فرهنگ استاني كه مهد بزرگ ترين عالمان و دانشمندان است و بسياري از جوانان و نخبگان آن در عرصه هاي مختلف مي درخشند و افتخار آفريني مي كنند، اين گونه قضاوت شود.


جانشين شوراي فرهنگ عمومي مازندران درادامه از همه دست اندركاران وكارشناسان  فرهنگي و هنرمندان استان به خصوص سازمان تبليغات اسلامي ،صداوسيماو اداره فرهنگ وارشاد اسلامي استان خواست تا با برنامه هاي عميق و غني  خود، به گونه اي تدبير كنند که ديگر شاهد برگزاري اين گونه برنامه ها در استان  نباشيم.