چهارشنبه 17 تير 1388-0:0

زنگ خطر سقوط ورزش مازندران

يادداشتي از:شعبان وفائی نژاد،روزنامه نگار و پیشکسوت ورزش کشتی-ساري


مازندران قطب ممتاز شاخص ورزش کشورمان می باشد و محل تغذیه نفرات تیم ملی درهمه رشته های ورزشی؛ اما اینک زنگ خطر سقوط ورزش استان به گوش می رسد .

 مدیرکل محترم تربیت بدنی استان : حضرتعالی بهترازهمه می دانید که بنده درنقد وبررسی ورزش استان اهل تعارف وسفارش نبوده و نیستم و نخواهم بود اما چون احساس مسئولیت کردم، برای اعلام هشدار سخنی درچندخط با جنابعالی بیان می کنم:

 1 - سقوط و رکود کشتی ، ورزش اول مازندران غیرقابل انکارمی باشد و علی رغم تلاش همه مسئولان هیئت کشتی، ما درسال 84 درقهرمانی کشتی فرنگی جهان 3 نماینده داشتیم اینک حتی درقهرمانی آسیا یک نفرهم نداریم.

2 - درمسایقات قهرمانی کشتی فرنگی آسیا در سال 84 چهارنماینده داشتیم اینک چندنفر؟هیچ! معنای این آمارچیست؟

3 - درمسابقات انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی تنها یک مازنی قهرمان شد!

 4 - درکشتی آزاد درمسابقات انتخابی تیم ملی بازهم تنهایک مازنی قهرمان شد آن هم درمسابقاتی که 5 ملی پوش حضورنداشتند.

 5 - درمسابقات جام بین المللی شهیدپورزند درنوجوانان درکشتی آزادتنها2 نفرقهرمان شدند، درحالی که ما درکشتی فرنگی آزادجام بین المللی نوجوانان 8 الی 9 وزن قهرمان داشتیم.

 6 - یک لشکرکامل نفرات کشتی مازندران آسیب دیدگی دارند! آیا این نشان ازتمرینات غلط قهرمانان مازنی نمی باشد؟

 7 - آقای مدیرکل :همه استان ها ورزشگاه های جدیدالتاسیس خود را به گونه ای افتتاح کرده اند که کل ورزشگاه پرازتماشاگر و مراسم افتتاحیه پخش مستقیم دارد، ام امابرای افتتاح ورزشگاه 15000 نفری چه کرده ایم؟ آیا توانسته ایم حداقل 500نفررا به این ورزشگاه هدایت کنیم؟

 8 - موضوع امضای قرارداد با جمهوری داغستان روسیه با توجه به سفرهای هیئت های کارشناسی مازندران به روسیه چيست؟ چراروس ها از حضور تیم کشتی مازندران درداغستان روسیه جلوگیری کرده اند؟موضوع چیست؟

 9 - زمانی که ما هیچ نفری درتیم ملی تکواندونداریم حضورتیمی ازمازندران درجام بین المللی فرانسه با کدام دلیل انجام شد ؟!

10 - مدیرکل محترم ، هیات کشتی استان و دست اندرکاران ورزش این دیارتلاش برای برگزاری جام عبدالله موحد و امامعلی حبیبی دارندکه کارمناسبی است؛اما چرا شما تلاش نمی کنید جام بین المللی شهیدناطق نوری که سابقه بیش از 15 ساله در کشتی جهان رادارد احیا کنید؟

 11 - چرا ازبرگزاری مسابقات بین المللی شمشیربازی مازندران خبری نمی باشد؟ این جام سابقه 10 ساله درشمشیربازی جهان دارد.

 آقای مدیر کل درورزش مازندران ستارگان زیادی درآسمان ورزش ایران ، بین الملل ، آسیا وجهان خوش درخشیدند ، مازندران چشمه خودجوش ورزش ایران می باشد ، این چشمه احتیاج به لایروبی دارد که اگرتوان لایروبی دارید با احدی تعارف نکنید . باید تکلیف ورزش استان مشخص شود.