تعداد بازدید: 2565

توصیه به دیگران 9

سه شنبه 28 خرداد 1392-0:3

هشدار! ابن الوقت ها از راه می رسند

ما رای ندادیم که فرصت طلبی و شهوت مقام دوباره به شکلی دیگر بازتولید شود و همان ایرادهایی را که در دولت پیشین می دیدیم،مکرر تماشا کنیم/اگر قرار باشد نیرویی به جهت آن که مثلا" بنری چسبانده یا در ستاد دکتر روحانی چای و شربت خورده،اینک مدعی منصب و پست باشد باید همین امروز فاتحه دولت آینده را خواند.


مازندنومه،سردبیر:جمله ی معروفی است که می گوید:«شکست یتیم است ولی پیروزی هزار پدر دارد!»

تنها سه-چهار روز از برد تاریخی دکتر حسن روحانی نگذشته که "پدر"های این پیروزی یکی یکی پیدا می شوند! ابن الوقت ها و فرصت طلب ها هنوز مرکب حکم پیروزی روحانی خشک نشده،به دنبال پست و مقام و موقعیت در دولت آینده هستند!

من احساس خطر می کنم! احساس می کنم مناسبات غلط دولت گذشته،در صورت های جدید در حال بازتولید در  دولت آینده است.

عده ای بی ریشه و ابن الوقت که در 8 سال گذشته سر در لاک خود فرو برده بودند،ثروت اندوز شدند یا با ضعف های آشکار و پنهان دولتی ها مماشات کرده و هیچ سراغی از آنان نبود، شب انتخابات در ستاد حسن روحانی چرخی زدند و حال به تکاپو افتاده اند و خود را لایق مقام و منصبی در استان می دانند؛طرفه آن که تنانی به رایزنی هم پرداخته اند و مشغول گردآوری موافق برای خودند تا از این نمد کلاهی نصیب شان شود.

بیشتر ما حداقل یک بار "قلعه حیوانات"-رمان بی نظیر"جورج اورول"-را خوانده ایم. یکی از نکته های قابل ذکر این رمان بهره برداری خوک ها از امکانات مزرعه به صورت ناعادلانه است.

برای مثال ذکر می شود که خوک ها سهم بیشتری از سیب و شیر را به خود اختصاص می دادند و توجیه می کردند که خوک ها از شیر و سیب متنفرند ولی برای سلامتی و اداره ی بهتر مزرعه مجبورند که از آن ها استفاده کنند.یا در جایی دیگر می بینیم که خوک ها از خوکدانی به ساختمان مزرعه نقل مکان می کنند.

همه ی این ها نشان می دهد که رهبران انقلاب خصوصا در مواقعی که نظامی کارآمد و پاسخ گو وجود نداشته باشد،تبدیل به افرادی تشنه ی قدرت می شوند،از تمامی امکانات سو استفاده می کنند و قوانین را به نفع خود تغییر می دهند، ولی همیشه توجیهی قانع کننده برای آن می یابند.

ایرانی ها همواره در حال تکرار تاریخند و یکی از بارزترین اشتباهات تاریخی ما همین تشنگی قدرت و سوءاستفاده شخصی از امکانات در بزنگاه هایی مثل اکنون است(تقسیم غنایم پس از انتخابات)

توجیه هم همیشه وجود دارد؛زحمت کشیدیم،در ستاد کار کردیم،هزینه کردیم و...پس باید صاحب پست و سمتی هم شویم و چه کسی از ما واجب تر!گمان نکنم در دنیای امروز و در هیچ کشور توسعه یافته ای پست ها و منصب ها را این گونه واگذار کنند.(بهتر است بگویم تصاحب کنند!)

رای ما به حسن روحانی رای به اندیشه بود،نه رای به فرد و حزب خاصی.رای دادیم تا با خود و با دنیا گفت گو کنیم،تا صداقت نهادینه شود و دروغ به پستو برود،رای دادیم تا هر چیز سرجای خود قرار گیرد،تا کوتوله پروری و انتصاب های بچگانه و بوالهوسانه گم و گور شود و تا کشور روی آرامش و رفاه را ببیند.

ما رای ندادیم که فرصت طلبی و شهوت مقام دوباره به شکلی دیگر بازتولید شود و همان ایرادهایی را که در دولت پیشین می دیدیم،مکرر تماشا کنیم.

مهم ترین سرمایه هر سیستمی منابع انسانی آن است و دکتر روحانی نیز قرار اسیت شعارهایش را به کمک همین نیروی انسانی و مجموعه مدیرانش در کابینه و مراکز استان ها و شهرستان ها اجرایی کند.

حال اگر قرار باشد نیرویی به جهت آن که مثلا" بنری چسبانده یا در ستاد روحانی چای و شربت خورده،اینک مدعی منصب و پست باشد باید همین امروز فاتحه دولت آینده را خواند.

این یادداشت را همین جا به پایان می برم و فعلا" کد خاصی نمی دهم،اما اگر لازم شود در آینده شفاف تر و با ذکر مصداق ها خواهم نوشت که مثلا" فردی ناشناخته که در دولت احمدی نژاد ارتقای سازمانی هم گرفت و تا حالا حسابی خوش می گذراند،الان برای خود اصلاح طلب دوآتیشه شده و به ما تلفن زده و گفته حمایتم کنید تا فلان پست را در فلان سازمان بگیرم و این پست حق من است، اگر هم حمایت نمی کنید،سکوت کنید و چیزی در سایت تان ننویسید تا کارم خراب نشود و ...الخ!

به قول زنده یاد نادر ابراهیمی«ما برای بوسیدن خاک سر قله ها،چه خطرها کرده ایم»لیکن جماعتی بدون خطر کردن و هزینه دادن در اندیشه بوسیدن میز ریاستند!باید بهوش بود.


 • غلامعلی رنجبرپاسخ به این دیدگاه 0 0
  يکشنبه 2 تير 1392-0:0

  آقا صابر عزیز

  تا جایی که من از نوشته های آقا صادق در دوران آقای احمدی نژاد سراغ دارم، طرح انتقادات از شیو ه های عملکردی دولت و بخصوص بعد از شروع موضع گیری ها در برابر رهبری بوده است. برای این مطالب مستندات زیادی از نوشته های ایشان موجود است و حتی انتقادات سنگینی را ضمن حفظ دوستیها به مقامات بالای مدیریت استان حتی آنهایی را که فکر می کنید دوست فابریک ایشان هستند داشته است منتهی با لحن مخصوص به خودش که عرض کردم سعی در نقد دیدگاهها داشته و به شخصیت ها کاری نداشته است. در صورتی که مایل باشید می توانم تعداد زیادی از مقالات ایشان را برای شما ارسال نمایم. البته من همین امروز غروب با ایشان در مورد نگاه منفی شما صحبت کردم و نمیدانم برای بررسی به اسن مقاله و کامنت هایش مراجعه می کند یا نه ولی به هر صورت امیدوارم که توهمات در صورت عدم وجود مصداق واقعی رفع شود. من تقریباً در تمام آنچه شما مطرح کردید نظر معکوسی دارم و شیوه ورود ایشان به مسائل را انتقادی و سازنده می بینم. امید اینکه مفید واقع شود.

  • شنبه 1 تير 1392-0:0

   جناب رنجبر،ازاینکه می فرمائیدشماهیچ بهره مندنشدیدراقبول دارم امابرای برادرمحترم راهرگز!!شمابه احترام برادربودن نمی توانیدازعملکردایشان درجائیکه بحث منافع عمومی پیش رو است،دیگر دم زدن ازحس برادری قدری بامنافع عمومی درتضادقرارمی گیردشماتوجه کنیدکه این برادرشماهروقت درجایی ازکشوراتفاقی ویا نقدونظری نسبت به دولت احمدی نژاد می افتادولوناصواب ،قلم وقدم برادرشمادرآنجاعلیه دیگران پابرجابوده است!انگارایشان دردفاع ازاین دولت یک رسالت غیبی داشته است!دربرخی مواردتعجب می کردم این آدم پیشکسوت باسابقه ای درخشان برای کدامین منافع بایک آدم بی ریشه متظاهر،متملق و....که صرفا"دارای منصب سیاسی در...است تااین اندازه عقداخوت دارد؟آیااین منش وروش راشما انصاف وعدالت می نامید؟البته بیادداشته باشیدمصیبت آنقدرعظیم است که مرده شورهم دادش درآمده!!!وفکرنکنم عصیان علیه وضع اینچنینی تقارنی بامشی روشنفکرمآبی ویاهرچیزدیگه ای که شماراقانع کندداشته باشد!خواهشی که ازشمادارم صراحت راباتندروی اشتباه نگیرید!برآشفتن علیه قصوروانحطاط وخیانت هرآن ولحظه ای تاخیر،زندگیهای انسانهای مظلومی رابربادمی دهدکه هیچ دخلی برآن نداشته اند،آیاسزاواراست که مااینگونه ملاحظات را ونگفتنهاراتندروی افرادبگذاریم؟ویاهیزم آتش بیخردان شدن راتوجیه نمائیم وبگوئیم "برادر"درنقش دلسوزی وصرفا"برای کمک به جامعه وازسردوست داشتن چارچوبه های نظام اینکارهاراانجام می داده است؟خوب!دیدیم آن مواضعها امروزبه چه سرانجامی رسیده است!!!آیا برادرشماحاضرندبپذیرندمواضعشان کجاهااشتباه بوده وازمردم وجامعه عذرخواهی کنندودرصددجبران مافات برآیند؟اینجانب نه عقده ای فروخفته دارم ونه قصدبه چالش گرفتن اخوی محترم شمارا!!امامی توانم بگویم قلم به باورمن وشما امانت خداست درنزدما،این قلم بیل وکلنگ نیست که آن راآواربرزندگی مردم نمائیم بایدنسبت به این قلم ونوشتنهایمان درنزدخداوندمنان وخلقش احساس مسولیت نمائیم باورکنید نمی توانیدباگفتن یک "سلام"درجاهایی خصوصا"آنجاهائیکه ازکنارزندگیهای ویران شده بسادگی گذشت..احمدی نژادرفتنی شدومی رودبرغم ادعاهای گزافی که بعضی ازمتوهمان موجبات خسارت سنگین وغیرقابل جبران به جامعه وکشورواردنموده اندامادوست ارزشمندوباورمندبه اصلاح جامعه وکشورمان دکترغلامعلی عزیز!نمی شودازکناربرخی ازرویدادهاواظهارنظرهابایک صلوات ردشد!!!ماهم ازخداوندمی خواهیم همه ماراهدایت کند!!!اماآنهاییکه باشناخت ازراه صراط مستقیم راه دیگرراانتخاب نموده اندشایدعقوبتی دیگردرانتظارشان باشد!حالاممکن است زوراشخاص به آنهانرسدامابی تردیدخدای منتقم وقهارراکه کسی نمی تواندمنکرشود!!!اگردادش جان عظمت وشکوه زندگیش زیباست،قدری درنگ!!ببین کجای زندگی کسی خراب شدتا.....اگرآزاروآسیبی بشماازاین حیث می رسدبابت این نوشته هاپیشاپیش ازشماعذرخواهی می کنم.

   • پنجشنبه 30 خرداد 1392-0:0

    الحمدلله من و برادرانم به هیچ وجه از دولت احمدی نژاد بهره مند نشدیم و هیچ بدهکاری به آنها نداریم. ما در ظرف تحلیل مسائل سیاسی سعی بر پیمودن راه انصاف و اعتدال و میانه روی را داشتیم و الآن هم تمام قد با برخی از منویات اصلاح طلبانه ای که خیلی شور بود و موجبات دامن زدن به تفرقه در کشور بود و نیز با تحجر ورزی های انسداد آور اقشاری از اصولگرایان به شدت مخالف بوده و هستیم. نقدهایی که به دولت های عدالت اجتماعی و توسعه سیاسی وارد بود را قبول داشتیم و نقدهای بیشتر و گسترده تری هم بر دولت عدالت محور احمدی نژاد داشتیم و همه میدانند که ما بزرگترین و عمیق ترین نقدها را از سیاست های اصولگرایان تحجرگرا و متقابل با رهبری داشتیم و الآن هم بر همان موضع استوار هستیم و چارچوب های نظام را قبول داشته و توهمات روشنفکرمآبانه را پذیرا نیستیم و روشنفکر نافع و دلسوز و غیر ایده آل گرا را پذیرا هستیم. روال منطقی در بحث هایمان این است که به جای پرداختن به افراد سیاست ها و روش ها را نقد کنیم و بر اصول و چارچوب ها و راههای پیشرفت و توسعه تاکید نمائیم. اهل جسارت کردن و فحش دادن و تندروی هم نیستیم و ادامه بحث هایی که تشنج آفرین و لجوجانه باشد را خالی از فایده می دانیم و مطابق روش مورد تاکید قرآن کریم به افرادی که اینگونه بیاندیشند که فقط با به چالش کشیدن شخصیت افراد امکان توفیق برای خود یا امکان خالی کردن عقده های فروخفته را پیدا می کنند با گفتن سلام عبور می کنیم. انشاء الله همه مورد هدایت خداوند واقع شویم.

    • پنجشنبه 30 خرداد 1392-0:0

     آقا غلامعلی رنجبر

     بر هیچ کسی پوشیده نیست که برادر عزیزتان نه در طول 8 سال گذشته ، بلکه در 16 سال گذشته چه دیدگاه هائی نسبت به جریان اصلاحات و اصولگرائی داشته اند . شما سکوت کنید بهتر است ، با رشد فناوری ارتباط گسترش پیدا کرد و افراد آگاه، به راحتی با سابقه افراد آشنا میشوند .     شما آقای صادق رنجبر را طرفدار اعتدال معرفی نکنید بهتر است ، تنها رسانه منطقه ای که از جریان اعتدال حمایت کرد همین آقای صادقی و مازند نومه بود.     امیدوارم طرفداری کورکورانه از برادر خویش نفرمائید که همه ما معلوم الحال هستیم .     این نوشته نقدی به برادر شما بود ولی با این حال برای شما آرزوی سلامتی دارم .

     • غلامعلی رنجبرپاسخ به این دیدگاه 0 0
      پنجشنبه 30 خرداد 1392-0:0

      جناب آقا صابر

      اگر موردی واقعی و نه تصوری در خصوص کارکرد اخوی دارید به آدرس بنده ارسال فرمائید تا به ایشان متذکر شوم. اینجانب شاید به دلیل حسن ظن ناشی از برادری نقطه ضعفی در ایشان سراغ ندارم.

      جناب آقای شریعتی

      ممنون از تصریح جنابعالی. آقای صادقی بیشتر از حضرتعالی در مورد بنده دارای شناخت هستند و حتم بدانید با بنده بیشتر دوست هستند تا با سایرین و گلایه ای از طرف بنده متوجه ایشان نیست.

      • چهارشنبه 29 خرداد 1392-0:0

       جناب رنجبر با احترامی که برای شما قائل هستم پیرو بایکوت خبری که اعلام شده است باید عرض کنم حرفهای شما در مورد بایکوت نا صحیح است چرا که جناب صادقی به وضوح در مقالات ویا نوشته هایی که برایشان ارسال میشود به توسط ایمیل ویا بخش مقالات میهمان شرط لازم جهت استفاده از متن را عدم استفاده در سایت های دیگر میداند و یکی از سیاست های مازندنومه تولید خبر میباشد.

       • چهارشنبه 29 خرداد 1392-0:0

        جناب آقای غلامعلی رنجبرازتوضیحات شما سپاسگزارم،البته آنچه فرموده ایدکه اینجانب رانشناسید-نه حتما"همدیگررامی شناسیم-منتی بلحاظ قدرتمندی ابزارقدرت دردست اخوی آن احساس امنیت لازمه رابیش ازاین ندارم بهرحال ایشان درطول این جریان حاکم بنابه منافع شخصی ونه لزوما"منافع عمومی درکنارافرادی قرارگرفته اندکه جزظاهرالصلاح بودن هیچ پیشینه ی مثبتی درمسیرانقلاب نداشته اند!آیابعنوان برادربه ایشان تذکرداده اید ای برادرباسوابق روشن شما کجا وایشان کجا؟!وچه منافعی ایجاب می کندشما درکناراین تیپ آدمهای بی ریشه وصرفا"دارای ریش!!قرارگرفته اید!!من سخت معتقدم که آقای رنجبرممکن است امروززندگی اطوکشیده ومجللی داشته باشنداماچه سود!!!؟حاصل این روشنایی مجلل چراغهای زندگیتان ویرانی زندگی نه تنها جوانان وتهی شدن اخلاق واعتمادجامعه حتی زندگی بسیاری ازاقشارفرهیخته جامعه رانیزهدف قرارداده است!وبی شک البته نسبت بشماچنین نگاهی راهرگزندارم!اطاله کلام ننمایم برادرانه می گویم برای ترویج اعتمادوبازتولیداخلاق وشرف واسطه شویدکه آن برادر"معلق"نزنندواینطرفی نیایندکه هوابس ناجوانمردانه نه تنهاسخت است بلکه اضافه کنم بسیارطوفانی هم هست....آدمی که مسیرجامعه رادرطول این هشت سال باآدمهای کوتوله سیاسی همسفرگی داشت هرگزشایسته هیچ اظهارنظری نیزنمی باشدو.....

        • غلامعلی رنجبرپاسخ به این دیدگاه 0 0
         چهارشنبه 29 خرداد 1392-0:0

         برادر عزیزم جناب آقای صادقی

         منظورم از بایکوت بینی و بین الله به مازندنومه ارتباط نداشت و بیشتر به مطالبی مربوط بود که در نقد آقای هاشمی معاون محترم عمرانی استاندار در پیگیری متعصبانه طرح های کلانشهرسازی بابل و تعریف فرمانداری ویژه در سایت سلام مربوط به برادر ارجمند حناب آقای ایرج نیاز آذری بوده است که ابتدا با استقبال ایشان مواجه شده بود ولی در ادامه با تماس هایی که از طریق عوامل آقای هاشمی با ایشان گرفته شده بود مطلب را برداشته و از آن به بعد بایکوت مطلق را اعمال کردند. یا در ارتباط با مسائلی تعدادی از سایت هایی که وابسته به افراد خاصی بودند تحمل برخی از انتقادها را نداشته و با طرح شکایت و پیگیری های حقوقی درصدد تحمیل سکوت بر اینجانب بر آمدند. من به هیچ وجه انتظار ندارم مازندنومه همه مطالب مرا درج نماید و یا مطالبی که در سایت های دیگر که بنده اصولاً به صورت گلوبال به آدرس اینترنتی آنها ایمیل می کنم همه سایت ها آن را منتظر کنند. شاید به یاد داشته باشید مطلبی را که در مورد آقای فاضل لاریجانی در مورد واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد منتشر کرده بودم با چه قشقرقی توسط سایتی وابسته به یکی از دست اندرکاران روابط عمومی دانشگاه آزاد آمل با بکارگیری چند جوان به صورت هتاکانه به راه انداخته شد و من با حوصله و رعایت ادب تمام موارد را تشریح می کردم ه البته فقط در آن سایت بازتاب داشته است. من بابت سعه صدر جنابعالی ممنون و متشکر هستم و لعلام می کنم تقریباً اکثر کامنت های مرا در نقد دیدگاههای برخی از عزیزانی که مورد علاقه این سایت نیز هستند را به تمام و کمال منتشر فرموده بودید و هنوز موردی ندارم که دلیلی برای بایکوت از طریق این سایت باشد.

         • مازندنومهپاسخ به این دیدگاه 2 0
          چهارشنبه 29 خرداد 1392-0:0

          درود؛این بخش از کامنت آقای غلامعلی رنجبر:"از افرادی در همین مازندنومه نقد کردم و جریاناتی را به باد انتقاد گرفتم و آنها اقدام به بایکوت من نمودند"شدیدا تکذیب می شود.ایشان برای دفاع از خود متوسل به این سخن ناصواب شده است.

          بیشتر نوشته های ایشان که با اسم واقعی بوده(و نه با اسم مستعار)در همین سایت منتشر شده،مگر این که از نظر محتوا ضعیف بوده یا قبل از آن در رسانه دیگری منتشر شده و تکراری بود.

          اصل حرف ایشان مبنی بر "بایکوت" خنده دار و ناصواب است و دلیلی برای این کار از سوی ما وجود ندارد. آقای رنجبر معمولا تمایل دارند مطلب شان را همزمان در چند سایت و وبلاگ منتشر کند،بنابراین ما از بازپخش مطالب او معذوریم.

          • غلامعلی رنجبرپاسخ به این دیدگاه 2 2
           سه شنبه 28 خرداد 1392-0:0

           برادر عزیزم آقا صابر

           به من حق بدهید که شما را نشناسم ولی من باب تنویر افکار عرض می کنم از شما نهایت تشکر را دارم و امیدوارم هماره در جاده انصاف و مروت باشید و تندروی و انحراف نه در فکر و نه در عمل نصیب شما نشود.

           حتماً‌نیک می دانید که برای یک نویسنده دردمند ننوشتن به مرگ شباهت دارد و تنها با نوشتن می تواند بخشی از مسئولیتی را که بر گردن دارد ادا نماید. حاج صادق اما واقعاً اینگونه است و درد نوشتن و آنهم حق گویی دارد. نوشته های ایشان از افکار ناب و زلالی برخوردار است و من نه به عنوان برادر بلکه به عنوان یک خواننده بی نهایت از آن لذت می برم و از عمق اطلاعات و زحمات ایشان لذت می برم. درست است که حاج صادق با فردی مورد نظر شما دوست است و همراه ولی منصف که باشید تحول در دانشگاه آزاد ساری با حضور ایشان اتفاق افتاد و نمی توان این زحمات را نادیده گرفت. من اگر نقدی از کسی می کنم بر اساس کارکردهای ناصواب است و قصد به راه آوردن و در مسیر قرار دادن است. شما ملاحظه فرمودید که از افرادی در همین مازندنومه نقد کردم و جریاناتی را به باد انتقاد گرفتم و آنها اقدام به بایکوت من نمودند ولی من چون هدفم به راه آوری و تصحیح برداشت های ناصواب بود اصلاً این بایکوت ها را جدی نگرفته و همچنان به طور یکطرفه احساس رفاقت با آنها می کنم. باور کنید حاج صادق به دنبال موقعیت های شخصی نیست و نهایت آمال ایشان پیشرفت و توسعه شهر و استان و کشور و حل مشکلات تا حد ممکن می باشد. انشاء الله با دولت جدید هم مرافقت داشته و بدون هیچ چشمداشتی اصولگرایانه و اصلاح طلبانه به آن کمک خواهیم کرد و این را وظیف شهروندی و دینی و انسانی خویش می دانیم.

           • سه شنبه 28 خرداد 1392-0:0

            تامسون خورنی

            هسا بخور

            • سه شنبه 28 خرداد 1392-0:0

             آقا جان این ... این الوقتها اسم ندارن؟!نقی :... اسم چی بیه؟؟

             • سه شنبه 28 خرداد 1392-0:0

              آقای حاج غلامعلی رنجبر،ضمن احترام به اندیشه ی اصلاحگرایانه شما توجه به برخی نکات لازمه هراظهارنظری می باشدضرورتا"دراین مقطع حساس که شهدشیرین پیروزی نفس گیریاران سیدمحمدخاتمی وجناب آیت الله هاشمی بکام مردم نیزشیرین بوده است جاداردکه به برادرشریف خویش بفرمائیدکه ایشان درطول این سالهاهمواره بادمیدن برآتش تصمیمات غلط حامیان دولت یکی ازایدئولگهای آنان بوده است فدری استراحت کنندواظهارنظرنفرمایند!به اندازه ی کافی آتش بیارمعرکه حامیان دولت بوده اندبس است سهم ایشان ازخرابیهای این جریان جزءاولینها بوده است خداکنداصلاح طلبان باهوش بالایشان نگذارنداین آقایان باردیگرازدرکه بیرون شدندازهرروزنه ورودنکنندمثلا"گول یال وکوپال مدیراسبق ورئیسفعلی دانشگاه آزادرانخورندهرکسی درهرکجای این8سال به هرنحوی اگردرخرابی وتصمیم سازی سهیم بوده است اگرمی خواهدکمکی بکندبهترین کمک این گروه "سکوت"است وبس.

              • اشکان جهان آرایپاسخ به این دیدگاه 1 0
               سه شنبه 28 خرداد 1392-0:0

               هشدار به هنگامی دادی سردبیر گرامی...

               • كيجا سوادكوهيپاسخ به این دیدگاه 0 0
                سه شنبه 28 خرداد 1392-0:0

                با تمام فرمايشات شما كاملا موافقم ولي به قول شما اول ما بايد به هوش باشيم و چون نظارت تو شهرستانها كمتره بايد بيشتر به هوش بود و از طرفي من فكر ميكنم اقاي روحاني و اطرافيانش تازه به دوران رسيده نيستن كه ندونن چيكار كنن اونا از همين الان ميدونن كي بايد بره كجا اگه الان ميگه ما خونه تكوني نميكنيم چون شرايط ايجاب ميكنه.......... ميتكونه خوبم ميتكونه

                • اکرم علیزادهپاسخ به این دیدگاه 2 0
                 سه شنبه 28 خرداد 1392-0:0

                 افرین عالی بود عالی

                 وقتی ارمانهای ملی جای خود را به منفعت های شخصی وخانوادگی بدهد انتطار دیگری نمیشود داشت.سردبیر حمایتت میکنیم به پاس اندیشه پاکت

                 • سه شنبه 28 خرداد 1392-0:0

                  سلام

                  ما محکوم به سکوتیم چون از یاران آن امام راز گو بر سر چاهیم چرا که اگر فریاد بر شهوت زنیم دشمن در حال کمین است و اگر سکوت کنیم باز در دوره بعد بعضی شهوت پرستان جاه و مقام می روند و حداقل کشورمان از سوء استفاده اجنوی حفظ می ماند. من الله توفیق.

                  • سه شنبه 28 خرداد 1392-0:0

                   سلام اقای صادقی دقیقا به نکته خوبی اشاره کردین در همان همان نظریه ابن خلدون وسیر تطور دورانی هست که چای نوشیدند ورفتند وشاید این چای را در همه ستاد ها نوشیدند اکنون رخ می نمایانند در حالیکه انوقت های نه چندان دور حتی به سئوال ساده ما که به چه کسی رای میدهید جاب نمیدادند البته دکت روحانی انسانی زیرگ وبا هوش است وهمانطوری که اعلام کرد از شایسته ها قرار است در کابینه استفاده کند حال این لشکر کشی ها همه جا مرسوم است والبته جای نگرانی هم دارد شاید هم از امروز اعاز کنند امتیاز گیری را برخی افارد فرصت طلب کرم ها وحشرات یواش یواش سر از خواب زمستانی بیرون میاورند اما سهم خواهی هرگز فخر فروشی هرگز باید مرلقب باشیم در این رهگذر گرفتار نشیم تا افراد شایسته بر مسند قرارگیرند باید در این مسیر به دکتر روحانی که با شعار تدبیر وامید امده کمک کرد امروز روزی است که نشاط وشادی عمومی به جامعه بر گشت باید هوشیار بودووو.......

                   راحله حاجیان قائم مقام ستاد بانوان دکتر روحانی در مازندران

                   • سه شنبه 28 خرداد 1392-0:0

                    احسنت

                    • سه شنبه 28 خرداد 1392-0:0

                     تذکر به جایی است فرصت طلبان رنگ عوض می کنند .

                     باید مراقب بود

                     • غلامعلی رنجبرپاسخ به این دیدگاه 0 2
                      سه شنبه 28 خرداد 1392-0:0

                      نکته جالبی بود. کشور و نظام و دولت نباید خود را آلت دست هوسمندان و رندان و تشنگان قدرت بنماید. باید برای کشور دلسوزی کرد. هرچند دلسوزان و دلسوختگان در پستوی عزلت و تنهایی کنار زده می شوند و تشنگان قدرت به صورت شیفتگان خدمت جا زده می شوند. از هم اکنون مسئله ای به نام عبور از روحانی را باید مورد توجه قرار داد. عده ای که همیشه به زیاده خواهی شهرت دارند، اگر با روحانی به مطامع خود نرسند، طرح عبور از روحانی را پیگیری کرده و به مخالفت با سیاست های این دولت برخواهند خاست.

                      در صدد هستم مقاله ای در این رابطه بنویسم ولی نمی دانم چرا دچار احتیاط شده ام و دلم نمی خواهد با نوشتن برخی واقعیات شروع بدی را در دولت تدبیر و امید داشته باشم. همانطوری که برادرم حاج صادق نوشتند امروز پایان انتخابات یازدهمین دوره و شروع همدلی و اتحاد است.

                      با خودم این نکته را زمزمه می کنم که با فرض چنین امر نیکویی چه کسانی باید بر روی چه چیزی همدل و متحد شوند. منافع و طمع، خودمحوری و منیت، زیاده خواهی و توتالیتر و قدرت طلبی و غرور و بسیاری از عوامل دیگر وجود دارند که در قالب رفاقت و همراهی و یاریگری موجبات تندروی و تک روی را فراهم می کنند و پست ها و موقعیت ها را به طعمه تبدیل می کنند که برداشتن آن را حق خود پنداشته و شایستگان را از رسیدن به آن محروم و مردم را از خدمات شایستگان بی نصیب می کنند. امید که شنیده شود.

                      • سه شنبه 28 خرداد 1392-0:0

                       هوشیاری زجردیدگان راه اصلاح طلبی آنقدرهانشاندارهستندکه مردم آنهارابشناسند،باج وخراجی که بعضی ازپستونشینان برج عاج طلب می کنندهمان کسانیندکه هوش اصلاح طلبان رانمی بینندیانمی خواهندببینند!اینجا پاسبانان بیداروهوشیارانی بس هوشیارنگهباننداینجاخرداغ می کنندبوی کباب نیست!!!!!حاصل این پیروزی حبس وحصروشلاقهای ناجوانمردانه بودنامحرمان خاصا"تیم دولت رادرآنجایی نیست...

                       • سه شنبه 28 خرداد 1392-0:0

                        به خدا دچار سردرگمی شدیم گیجیمو وگنگ نسل جدید

                        • سه شنبه 28 خرداد 1392-0:0

                         خدا پدرت رو بیامرزه

                         مشکل دیقاً همین جاست!


                         ©2013 APG.ir