تعداد بازدید: 3107

توصیه به دیگران 27

چهارشنبه 26 تير 1392-8:19

پشت پرده چه خبر است؟

نامه سرگشاده یک سرمایه گذار به استاندار مازندران/چرا مدیریت جهاد کشاورزی آمل بدون توجه به دهها پرونده دارای اجرای حکم تخریب،بر اجرای حکم تخریب علیه اینجانب اصرار ویژه و عجله فراوان دارد؟ آیا اصرار و عجله ایشان به رغم تاکید مساعدتی مسوولین مافوق وی در سازمان متبوع و برخی دیگر از مسوولین محترم،شائبه برانگیز نیست؟+سند+عکس


مازندنومه:آن چه در پی آمده نامه ی سرگشاده ی"سید محمد بلال نیاکی"-سرمایه گذار آملی-است که خطاب به استاندار مازندران نوشته شده است.اصل ماجرا به همراه اسناد و عکس ها در پایانِ این نامه آمده است.

استاندار محترم مازندران،جناب آقای مهندس طاهایی؛

با تقدیم سلام. احتراما به استحضار می رساند،این جانب سید محمد بلال نیاکی از فعالان حوزه اقتصادی آمل در زمینه تره بار و انتقال تولیدات باغی و کشاورزی،در راستای تلاش برای مشارکت در سرمایه گذاری برای رشد و توسعه فعالیت های تولیدی و خدماتی و ایجاد اشتغال ، در مورخ 29/7/1387 با اخذ مجوز تاسیس به شماره 24/3748 با موضوع صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی از سازمان جهاد کشاورزی مازندران با خرید یک قطعه زمین به مساحت 5148 متر مربع و با تخصیص و هزینه صدها میلیون تومان سرمایه گذاری ، اقدام به تاسیس یک واحد سورتینگ و بسته بندی میوه جات و خدمات سردخانه ای مربوطه کرده ام.

در مسیر اقدامات تاسیاساتی مطلع گردیدم که ادامه فعالیت ،مستلزم اخذ موافقت بعدی مدیریت محترم جهاد کشاورزی استان و اخذ پاسخ استعلام زیست محیطی بوده که منجر به طرح شکایت سازمان جهاد کشاورزی استان علیه اینجانب گردید.

 اگر چه در رسیدگی نخستین طی دادنامه شماره 88/02/22/120 حکم بر برائت بنده صادر گردیده ،ولیکن در مرحله تجدید نظر با محکومیت اینجانب به الزام پرداخت جزای نقدی به انضمام قلع و قمع مستقدمات و تاسیسات ،اقدام به تخریب بخشی از ساختمان و سازه های آن گردید.

در حالی که اولا نوع مجوز ماخوذه و اقدامات سازه ای تابعی اینجانب دقیقا در راستای تبصره 4 ماده 1 قانون اسلامی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها بوده و از شمول تغییر کاربری اراضی زراعی خارج بوده و به تصریح ماده قانونی مذکور ، احداث کارگاههای صنایع تکمیلی غذایی و بهینه کردن تولیدات بخش کشارزی ، تغییر کاربری محسوب نشده و از شمول صدر ماده مستثنی بوده و صرفا با رعایت ضوابط زیست محیطی بلامانع می باشد.


ثانیا مستقدمات ایجاد شده که در امر تولید و راجع به صنایع تکمیلی و بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و مورد نیاز منطقه و در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری در دلالت بر حمایت از تولید و خدمات است ،که حمایت از آن ضرورتی است که زمینه را برای کاهش بیکاری و مقابله با فقر و فساد در کشور فراهم می سازد.

از آنجایی که تخریب ساختمان تولیدی و تکمیلی موصوف ،موجب اتلاف صدها میلیون تومان سرمایه گذاری اینجانب از یکسو و عامل بیکاری دهها نفر کارگر و قطع نان خانواده های آنان از سوی دیگر می گردد،لذا اینجانب مکرر و مصرا خواستار مساعدت برای جلوگیری از اجرای حکم تخریب به طور موقت و اجازه ایجاد فرصت و امکان جهت پیگیری های اداری در راستای اخذ مجوز تکمیلی برای استمرار فعالیت در چارچوب قانون گردیده ام.

معهذا به رغم تاکید مساعدتی حضرتعالی به شرح نامه مورخ 1390/9/29 به شماره 1/110164 در دلالت صریح به مساعدت و موافقت با حل مشکل اینجانب و نیز نامه امام جمعه محترم شهرستان آمل به شماره 1416 مورخ 1390/9/29 مبنی بر مساعدت با درخواست مشروع اینجانب ،و نیز نظریه کارشناسی مدیر محترم امور اراضی استان مازندران به شماره  7773/ی مورخ 1388/2/10 در بلا مانع دانستن ساخت پروژه مذکور و نیز نامه رییس محترم اداره حقوقی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در مورخ 1388/8/3 با شماره 9564 ب /6 دایربر موافقت و بلامانع بودن ادامه احداث و فعالیت شرکت اینجانب ، اخیرا مصرانه از سوی مدیریت جهاد کشاورزی آمل که هیچ علاقه ای به مساعدت برای جلوگیری  موقت از اجرای حکم تخریب ندارد،تلاش بی وقفه و مصرانه ای برای قلع و قمع کامل تاسیسات مذکور به کار گرفته شده است.


در چنین شرایطی ، اینجانب طی نامه مورخ 23/4/1392 خطاب به نمایندگی محترم مقام معظم ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران ، درخواست مساعدت برای موافقت با درخواست توقف و تاخیر موقت در اجرای حکم تخریب به مدت 3 ماه را نموده ام تا فرصت لازم برای پیگیری های اداری و قانونی در راستای حفظ سرمایه گذاری به عمل آمده و جلوگیری قانونی از اتلاف آن از طریق راهکارهای قانونی در مراجع ذیربط کشوری  را داشته باشم.

 پس از موافقت کتبی نماینده محترم مقام معظم ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی مازندران در ذیل نامه اینجانب  و تاکید صریح ایشان بر:جلوگیری موقت ازاجرای حکم تخریب ، ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران نیز در صدر همان نامه کتبا و به صراحت دستور به "رسیدگی و مساعدت " داده اند.

سپس از سوی آن سازمان محترم طی نامه رسمی مورخ 1392/4/8 به شماره 20677/ی/91 به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آمل ، مشارالیه هیچ توجه ای به آن نامه صادره از مقام مافوق اداری خود و اقدامی در این زمینه ننموده و همچنان مصرانه بر اجرای فوری حکم تخریب پافشاری و با اعمال مساعدت تجویزی از سوی مقامات مافوق اداری و قانونی در سازمان متبوع و هماهنگی با مرجع قضایی محترم - دادستان شهرستان آمل- مخالفت می نماید.

 
استاندار محترم مازندران:

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آمل از چه کسی دستور می گیرد؟پشت پرده چه خبر است؟مگر مدیریت جهاد کشاورزی آمل موظف به اجرای دستورات و مکاتبات مقامات مسوول و مافوق برای اعمال مساعدت درخواستی و موافقت شده نیست؟ چرا مدیریت جهاد کشاورزی آمل بدون توجه به دهها پرونده دارای اجرای حکم تخریب ،بر اجرای حکم تخریب علیه اینجانب  اصرار ویژه و عجله فراوان  دارد؟ آیا اصرار و عجله ایشان به رغم تاکید مساعدتی مسوولین مافوق وی در سازمان متبوع و برخی دیگر از مسوولین محترم،شائبه برانگیز نیست؟ چه کسی پاسخگوست؟

استاندار محترم مازندران:

 همان گونه که در نظریه کارشناسی و نامه رسمی اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی استان مازندران به شماره 92/1309 مورخ 23/4/1392 به دادستان محترم و دبیر کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان مازندران با صراحت تاکید و تایید شده است باید از : "سرمایه گذاری بسیار خوب انجام شده توسط آقای بلال نیاکی در امر صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی" حمایت های لازم به عمل آید،ضمن تشکر  و درخواست از جنابعالی و نیز مسوولین محترم ذیربط در استان و شهرستان آمل  برای  پی گیری های لازم در راستای موافقت با تاخیر موقت در اجرای حکم تخریب به مدت 3 ماه، به صراحت اعلام می دارم تا حصول نتیجه مساعد برای استیفای حقوق اینجانب ،از هیچ گونه تلاش قانونی برای جلوگیری از تضییع حقوق خود دریغ نکرده و در صورت لزوم ضمن پی گیری های قانونی  و قاطع در مراجع عالی کشوری از جمله دفتر مقام معظم رهبری، دفتر ریاست جمهوری و کمیسیون اصل نود مجلس محترم شورای اسلامی، ازحق قانونی خود برای انتشار و انعکاس اسناد و مدارک موجود برای تنویر افکار عمومی در رسانه های محلی و ملی دفاع و استفاده خواهم کرد.

با تشکر و احترام فراوان:سید محمد بلال نیاکی


 • جوان آملیپاسخ به این دیدگاه 0 0
  دوشنبه 22 مهر 1392-0:0

  باتشکرازمدیریت محترم ودلسوزجهادکشاورزی شهرستان آمل،وعزیزانی که درحفظ کاربری اراضی زراعی وباغی زحمت فراوان می کشند./

  • شنبه 29 تير 1392-0:0

   اتفاقا پشت پرده خبریه که ساختمانهایی قبل از ساخت شرکت آقای بلال که تغییر کاربری ندادند خراب نشدن و اصرار به خراب شدن شرکت ایشونه در حالی که نمایندخ محترم مقام رهبری و ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان با مساعدت تعویق تخریب موافقت کردند.

   • اگاه قائمشهریپاسخ به این دیدگاه 0 0
    شنبه 29 تير 1392-0:0

    سایت مازندنومه لطفا تبعیض قائل نشید من همین الان مطلب کامنت شخصی که خودشو اگاه معرفی کرد در خبر (عکس و خبر 23-4-92)رو خوندم و مطلب خودمو هم گذاشتم که انتظار دارم وجدان و رسالت مطبوعاتیتون حفظ کنید من توی این گزارش یا خبر مربوط به سرمایه گذار محترم آملی مطلبی از آقای سه سلطانی نمیبینم ؟!! ولی همونطور که در کانت خودم گفتم این رصد کردن کامنت ها و زیر سوال بردن شخصیت های محبوب شهرمون کاریه که دیگه امروزه جایگاهی در فرهنگ سیاسی کشورمون جای نداره وباتوجه به کاریزمای امثال آقای سه سلطانی و اطلاعات و اسراری که ایشون از وقایع شورای شهرمون داره بنظرم مازندنومه بجای اینکه کامنتهای افرادی مثل به اصطلاح اگاه رو بزاره و سایت بدست لیچارگو ها و غرض ورزا هدایت بشه از خوده افرادی که اهل تخصص اند استفاده کنه تا فرهنگ جامعه ما گریبانگیر هوچیگری و داستانهای بگم بگم.. نشه

    • آملی کیجاپاسخ به این دیدگاه 2 2
     شنبه 29 تير 1392-0:0

     پشت پرده هیچ خبری نیست ؟!! آقای سرمایه گذار متخلف یه پول شیرین به سایت مازندنومه داده که تخلف شو با این مظلوم نمایی توجیه کنه؟!!!

     • شنبه 29 تير 1392-0:0

      بجای اینکه مطلب پروژه نگین رو بزارید فقط انتقادمو گذاشتید؟!!!!!!!! به نفع خودتونه که با اطلاع رسانی فرق سرمایه گذار و سرمایه خوار و از هم تفکیک کنید و حداقل حق آقای نیاکی رو هم بدرستی اداء کرده باشید

      • روزنامه نگاری از آملپاسخ به این دیدگاه 3 1
       جمعه 28 تير 1392-0:0

       پرسش من از مسوولین آمل این است : آیا اصرار در تخریب شرکت آقای بلال با توجه به اینکه ایشان مطابق اسناد و مدارک استحقاق بازنگری و استمهال در حکم را دارند ربطی به اصلاح طلب بودن و فعالیت ایشان در ایام انتخابات برای رییس جمهور منتخب جناب دکتر حسن روحانی دارد؟

       • جمعه 28 تير 1392-0:0

        کامنت بنده رو که راجع به پروژه نگین شمال قائمشهر نوشتم رو از روی سیاسی کاری نذاشتید یا از ترس؟!! متاسفم که رسالت خطیر خبرنگاری تبدیل به یک تجارت و معامله شده؟!! مزدوری کارای خبری چیزیه که توی قشر شما رایج شده ولی فکر نمی کردیم به سایت مازندنوه هم سرایت کنه که مدعیه ؟!!!

        • کیجا سوادکوهیپاسخ به این دیدگاه 2 1
         پنجشنبه 27 تير 1392-0:0

         در جواب کامنت املی عزیز، شما به تبصره 4 بند 1 قانون تغییر کاربری اراضی اشاره کردید درست در انتهای همین تبصره قانونگذار تمام فعالیت ها رو منوط به اخذ گواهی زیست محیطی و موافقت سازمان جهاد کشاورزی می داند بنابراین احداث تاسیسات مقرر در تبصره یاد شده تنها زمانی تغییر کاربری محسوب نمی شوند که با موافقت سازمان جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی باشه. یعنی عملا جهاد کشاورزی مرجع تشخیص و مهره اصلیه و بدون اخذ مجوز ازین نهاد هرگونه ساخت و ساز از مصادیق بارز تغییر کاربری اراضی محسوب میشه حتی اگه ساخت یه الاچیق یا حتی شالیکوبی باشه چه رسه به سورتینگ. برای همین من تعجب کردم ایشون که سالینه در کار کشاورزیه چطور ازین مهم غافل بودن. مسئله اینکه چه طور یه عده کیلو کیلو مجوز میگیرن برای ساخت در اراضی غیر مجاز که یه بحث اساسی دیگس و البته معلوم الحال که باید مجدانه و سرسختانه پیگیری شه.

         • پنجشنبه 27 تير 1392-0:0

          dar amol in hame sakhto saz haye gheyre mojaz dar shahr va kamar bandie amol ke hata yek vajab harim ra raayat nakardand bish az 300 parvande dar setade farmandehie markazie amol ke khak mikhorad va dar bakhshe keshavarzi nemibashad hich gone eghdam nemigardad!!!!!ama in badbakhte bandeye khoda ke dar bakhshe keshavarzi eshteghale kar nemode va sarmaye melie ma mibashad modiriate keshavarzie amol salahiate dashtane yek markaze jahade keshavarzi agar dar hade abargho bashad ra nadarad......!!!!!kheyli kheyliiiiiiiiii moteasefaaaaaaaaaaaaam......!!

          • چهارشنبه 26 تير 1392-0:0

           کیجا سوادکوهی دقت نکرده مطابق تبصره 4 ماده 1 قانون ، آقای بلال نیاز به تغییر کاربری نداشته چون صنایع تبدیلی کشاورزی از شمول تغییر کاربری مستثنی است. آقایان برن جلوی اونایی رو بگیرن که کل ساحل دریا رو ویلا ساختند.

           • چهارشنبه 26 تير 1392-0:0

            واقعا برای این خبرنگار و نگارنده مطلب متاسفم ماهایی که باید از تغییر کاربری زمین های کشاورزی مازندران حمایت نکنیم کاسه داغ تر از آش شدیم.. هر یک وجب تغییر زمین باغی و کشاورزی مازندران به هر کاربری دیگر خیانت به مردم و نسل های آینده است....

            • چهارشنبه 26 تير 1392-0:0

             احتمالا" آقاي اميني نياكي رييس جهاد كشاورزي بعنوان سمبليك قصد تخريب يكي از چند صد ساختمان احداثي در شهرستان آمل را دارند كه قرعه بنام آقاي بلال نياكي افتاده است..

             • جواد رحیمیپاسخ به این دیدگاه 3 0
              چهارشنبه 26 تير 1392-0:0

              آدم واقعا متاسف میشه که چرا با تدبیر نسبت به امور برخورد نمیشه. انتظار داریم مسوولین محترم با دادن فرضت لازم به این سرمایه گذار نشون بدن که احیانا گرایش سیاسی اصلاحطلبانه ایشون موجب این همه اصرار برای تخریب شرکتشون و نابودی ملیاردها سرمایه نیست.

              • دانشجوی ارشد اقتصاد پاسخ به این دیدگاه 4 0
               چهارشنبه 26 تير 1392-0:0

               طبق فرمایشات مقام معظم رهبری که سال 92 را سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامگذاری فرمودند حماسه اقتصادی بنیانگذار اشتغال زایی و زیربنایی برای رفع مشکل بیکاریست

               که با عنایت مسولان محترم علی الخصوص ( مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان آمل ) این امر حداقل دراین شهرستان نادیده گرفته شده است و با انجام اینگونه اقدامات و از هم پاشیدن بنگاهای اقتصادی و سرمایه ملی و عدم حمایت از سرمایه گذاران در بخش خصوصی که متاسفانه نه تنها با فرمایش مقام معظم رهبری مطابقتی ندارد بلکه در نتیجه آن نرخ بیکاری و حتی از کاربیکار شدن افراد شاغل نیز در این شهرستان رو به فزونی است

               امیدواریم که سایر مسولین محترم و فرماندار شایسته شهرستان آمل دراین خصوص هرچه سریعتر اقدامی نموده و با کمک به چنین سرمایه گذارانی که با خدمت گرفتن سرمایه های شخصی خویش در راه ایجاد کسب و کار(در بخش کشاورزی ) و جذب جوانان شهر به کار که جزء اساسی ترین مسائل ومعزلات فعلی در جامعه میباشد و تشویق و دلگرمی آنان که بانیان واقی برای آبادی و آبادانی این مرز و بوم میباشند بخش خصوصی را حمایت هرچه بیشتر نموده تا دراین امر توانا تر شده و سهم بیشتری برای وطن و سربلندی ایرانی اسلامی داشته باشیم

               • کیجا سوادکوهیپاسخ به این دیدگاه 0 5
                چهارشنبه 26 تير 1392-0:0

                برادر عزیز تا اونجایی که من میدونم اگه تو زمین های کشاورزی علی الخصوص اونایی که بر خطند و تو دیدن یه متر هم دیوارکشی کنی بلافاصله تخریب می کنن و اتفاقا این کار درسته و برای حمایت از بخش کشاورزی و محیط زیسته ، اگه به شما اجازه بدن ،به شیش ماه نرسیده تمام اون منطقه میشه مکانیکی مثل وضع رقت باری که متاسفانه علی الخصوص تمام ورودی های استان پیدا کرده، و فکر میکنم شما خیلی شتابزده اقدام کردید چطور نمی دونستید شما که در این عرصه هم فعالیت داشتید ، که باید موافقت جهاد کشاورزی و استعلام زیست محیط باشه!!!! یکی از بستگان ما دقیقا همین سورتینگو تو قائمشهر تو یه زمین کشاورزی میخواست بزنه مخالفت شد یه عده گفتن حالا تو بزن بعد دهنشونو شیرین کن کاری بات ندارن سوله اول و داشت میزد اومدن با خاک یکسانش کردن ،یا میدونم بر خط تو زمین کشاورزی چهار تا مغازه زدن بازم با خاک یه شبه یکسانش کردن. این فقط برای شما نیست من فکر میکنم چون تو زمین کشاورزی زدید و سورتینگ حالت کارخونه داره به نوعی تغییر کاربریه ،شما خیلی با عجله اقدام کردید. ولی جای تامل اینجاست که چرا به شما اخطار و مهلت ندادن!!!! اتفاقا من میگم خوبه استان به این سمت بره که اجرای قانون محکم و بدون برو برگرد باشه ولی به قول شما باید برای همه اعمال شه بدون استثناء. در هرصورت از بابت این مسئله متاسف شدم.

                • چهارشنبه 26 تير 1392-0:0

                 اين بيچاره در حال كار خراب كردند . كاري كه در حق يك كافر انجام نميدهد ، تا برسد به يك برادر مسلمان . استاندار اگر باشد مدير كل كشاورزي را بركنار ميكند ، و اصلا با اداره آمل كاري ندارد . اين است حمايت از سرمايه گذاري و اشتغال ؟ تاسف !

                 • چهارشنبه 26 تير 1392-0:0                  حالا واقعا 5000 متر زمين كشاورزي تغيير كاربري نشده بايد صدها ميليون سرمايه رو خراب كرد؟ تازه اين آقاي سرمايه گزار فقط 3 ماه وقت خواست. يعني خواسته ايشون نامشروعه؟ واقعا كسي نيست جلوي ظلم به ايشون رو بگيره. آقاي فرماندار آمل ،آقايان شوراي تامين شهر آمل حالا گيريم اين رييس اداره كشاورزي...شما به داد اين سرمايه گذار برسين. بزارين مردم احساس امنيت كند براي سرمايه گذاري . اطينان داريم انشاله مسوولين مشكل آقاي بلال رو حل ميكنن و نميزارن حقي از ايشون ضايع بشه. اين به نفع مصالح شهره. ...

                  • مهندس محسن . جپاسخ به این دیدگاه 6 1
                   چهارشنبه 26 تير 1392-0:0

                   ...خدا همه رو به راه راست هدایت کنه و انشالله مسوول بعدی کشاورزی آمل رو کسی انتخاب کنند که.... حالا 3 ماه وقت دادن به یک سرمایه گذار که این همه داستان نداره. نه زمین به آسمون میره ونه آسمون به زمین. واقعا خجالت آوره...

                   • یک شهروند آملیپاسخ به این دیدگاه 6 0
                    چهارشنبه 26 تير 1392-0:0

                    باعث تاسف است . باید از سرمایه گزاران حمایت کرد تا انگیزه و امنیت سرمایه گزاری بیشتر و موجب رشد جامعه شویم. انشالله که استاندار محترم و به ویژه مسوولین شهری برای حل این مشکل اقدام مساعد و فوری خواهند کرد تا حقی از این سرمایه گزار ضایع نشود.


                    ©2013 APG.ir