تعداد بازدید: 2046

توصیه به دیگران 4

يکشنبه 4 خرداد 1393-0:24

پشت پرده اصراربرغیربومی بودن فرماندار آمل چیست؟

بازتاب یک یادداشت/چگونه است عده ای که با افراطی گری های سیاسی از هیچ تلاشی برای تضعیف و حتی آرزوی عزل ربیع فلاح دریغ نکرده اند امروز صدای ربیع فلاح – ربیع فلاح آنان گوش فلک را کر کرده است؟


 

مازندنومه؛ سرویس سیاسی، پارسا جوادی: "اصرار بر بومی بودن فرماندار بحثی انحرافی است"، عنوان یادداشتی است  از آقای سید حسن جلال السادات  در پایگاه خبری تحلیلی مازندنومه که در واکنش به انتشار یادداشت "آمل در انتظار فرمانداری بومی" و نیز دو بیانیه حمایتی از آن یادداشت با عنوان" آمل فرمانداری آملی می خواهد"،که در مازندنومه منشر شده است، در آن پایگاه محترم خبری منتشر شده است.

در یادداشت آقای سید حسن جلال السادات چنین ادعا شده است که "جمعی کوچک و اندک از بدنه ستاد سابق تبلیغاتی دکتر روحانی " در آمل با" داعیه خواست فرمانداربومی، دانسته یا نادانسته به کوششی در جهت انحراف اصل این تغییر(تغییر فرماندار آمل)پرداخته اند.

این ادعا در سرشت خود متضمن این پیش فرض است که مدافعان انتصاب فرماندار بومی مخالف تغییر هستند.  افزون بر آن از اشتراک لفظی واژه "بومی" با بومی بودن سرپرست کنونی فرمانداری آمل،چنین نتیجه گرفته شد که مطالبه بومی بودن فرماندار آمل "کوششی" است "در جهت انحراف اصل این تغییر"!

اینکه چگونه و چرا نویسنده محترم به چنین تحلیل و ادعا و نتیجه گیری هایی دست یافته است بگذریم،اما نمی توان از آن چه در پشت پرده این ادعاها و نتیجه گیری ها می گذرد، گذشت.

در یادداشت نویسنده محترم ادعا شده است که " بنا بر شواهد و قرائن، توافقی بین مدیریت ارشد استان ( آقای دکتر ربیع فلاح) با سایر منابع تاثیرگذار در این تصمیم( انتصاب فرماندار غیربومی) صورت گرفته و فردی ( غیر بومی) را برای این مهم (فرمانداری آمل) مد نظر دارند". در حالی که نویسنده محترم به خوانندگان خود نگفته است که بر اساس کدام شواهد و قرائن به چنین نتیجه گیری ای رسیده است که آقای استاندار بر این فرد مورد ادعای نویسنده نظر دارند؟ و "منابع تاثیر گذار در این تصمیم که آقای استاندار با آنها به "توافق" رسیده است چه کسانی هستند؟!

اگر به راستی آن گونه که نویسنده محترم یادداشت و مدعی انحرافی بودن اصرار بر انتصاب یک فرماندار بومی در آمل، معتقدند که مطالبه انتصاب یک فرماندار بومی در آمل صرفا از سوی " جمعی کوچک" واندک" از بدنه – و نه راس – ستاد سابق تبلیغاتی دکتر روحانی " در آمل که به زعم نویسنده محترم در تصمیم گیری های استاندار محترم مازندران نیز "تاثیرگذار" نیستند طرح شده و از سوی دیگر استاندار محترم نیز انتصاب فرد غیر بومی مورد نظر نویسنده محترم را مد نظر دارد، پس دیگر این همه نگرانی نویسنده محترم و هم اندیشان وی از طرح مطالبه انتصاب یک فرماندار بومی از سوی " جمعی کوچک و اندک" از ستاد سابق دکتر روحانی در آمل چیست و چه معنایی دارد؟!

در یادداشت نویسنده محترم با اشاره به فرد مورد نظر غیر بومی برای فرمانداری آمل، از وی با عنوان " شخصی با سابقه روشن مدیریتی، توانمندی در تصمیمات و اجرای آنها " که "به پاکدستی و سلامت نفس" شهرت دارد یاد شده است، اما چرا نویسنده محترم به خوانندگان خود در باره سابقه سیاسی و گرایش های حزبی فرد مطلوب مورد نظر خود و نسبت او با گرایش های سیاسی و احتمالا وابستگی های حزبی خود و همسویی حزبی میان فرد مورد حمایت و فرد حمایت کننده توضیحی نداده وسکوت کرده است؟!

افزون بر آن نویسنده محترم به رغم تاکید بر سابقه روشن مدیریتی، اجرایی و اخلاقی فرد غیر بومی مورد نظر و مطلوب خود برای فرمانداری آمل، تا خود را با امکان قرارگرفتن دربرابر پرسش از سوابق سیاسی آن فرد غیر بومی(ساروی) روبه رو می بیند به گمان خود هوشمندانه ، اما به غایت شتابزده و ناشیانه پیش دستی کرده و مدعی می شود که: " در خصوص مواضع سیاسی وی اطلاعات روشنی در دست نیست، لکن حضور وی در کاروان تدبیر و امید در استان نشان از مواضع اعتدالی و همراهی اش با سیاست های دولت جدید دارد"!

پرسش این جاست که: چگونه است با آن همه اطلاعات درباره سابقه روشن مدیریتی، اجرایی و اخلاقی آن فرد غیر بومی مطلوب و مورد نظر نویسنده محترم، "در خصوص مواضع سیاسی وی اطلاعات روشنی در دست نیست"؟! آیا ممکن است میان مواضع سیاسی آن فرد با مواضع سیاسی نویسنده محترم در یک نقطه مشترک حزبی – و احتمالا جبهه مشارکت - پیوندی وجود داشته باشد که به زعم نویسنده محترم پنهان نگاه داشتن آن به مصلحت دانسته شده است؟ پشت پرده این مصلحت اندیشی چه می گذرد؟ آیا ممکن است این مصلحت اندیشی و پنهان کاری ریشه در واکنش افکار عمومی و امکان مخالفت بسیاری از مردم حامی دولت اعتدال با گزینه منسوب  به جبهه ای که به پاره ای افراطی گری های سیاسی در سوابق و کارنامه خود شهرت دارد، ناشی شده باشد؟

نویسنده محترم در قسمتی از یادداشت خود به دیدارو نشست جمعی از فعالان اصلاح طلب آمل – البته بدون اشاره به وابستگی حزبی غالب آنان به جبهه مشارکت –با دکتر ربیع فلاح استاندار دولت تدبیر و امید در مازندران در حاشیه بازدید استاندار از یکی از کارخانه های آمل در سال گذشته اشاره کرده است. اما آیا نویسنده محترم در همان یادداشت خود به خوانندگان خود گفته اند که غالب آن فعالان اصلاح طلب حاضر در آن نشست که اکنون ظاهرا مدافع انتصاب یک فرماندار غیر بومی و در واقع صرفا با سمت و سوی پیوندها و منافع حزبی هستند، از بدو استقرار دولت تدبیر و امید و سکانداری ربیع فلاح در مازندران تا کنون  ازچه دیدگاه و مواضعی در برابر استاندار دولت تدبیر و امید در مازندران برخوردار بوده اند؟

 به راستی چگونه است عده ای که با افراطی گری های سیاسی از هیچ تلاشی برای تضعیف و حتی آرزوی عزل ربیع فلاح دریغ نکرده اند امروز صدای ربیع فلاح – ربیع فلاح آنان گوش فلک را کر کرده است و مدافعان همیشگی و پایدار دولت تدبیر و امید و ربیع فلاح در آمل به صرف طرح مطالبه انتصاب یک فرماندار بومی در آمل "جمعی کوچک و اندک" از"بدنه ستاد سابق تبلیغاتی دکتر روحانی" قلمداد و معرفی شده وبا بی احترامی به دموکراسی و آزادی اندیشه، متهم به کوشش انحرافی می شوند؟

بر هیچ عقل سالم و شخص بی غرض و مرض پوشیده نیست که مطالبه انتصاب یک فرماندار بومی برای آمل با توجه به شانیت و جایگاه آمل در استان و کشور، محدود به مولفه بومی بودن نیست که طرح آن نشانه تعصبات قومی و شهری و موجب انحراف باشد.

 ضرورت مطالبه انتصاب یک فرماندار بومی در آمل یک اولویت معطوف به رعایت همه مولفه ها و الزامات شایسته سالاری در مسند فرمانداری آمل و همسویی با دولت تدبیر و امید و گفتمان اعتدال است.انحراف آن گاه و آن جایی اتفاق می افتد که بخواهیم مصالح و منافع و خواست و اراده  عمومی شهرستان آمل و مردم غیور و شریف آن را به منافع شخصی ، باندی و حزبی خود- آن هم یک حزب از نوع احزاب افراطی و مخالف سیاست های اعتدالی دولت تدبیر و امید – بفروشیم.

*مطلب مرتبط:

اصرار بر بومی بودن فرماندار، بحثی انحرافی است

آمل در انتظار فرمانداربومي 

آمل، فرماندار آملی می خواهد • يکشنبه 18 خرداد 1393-12:7

  آمل یک کلان شهر است و باید یک فرد تحصیل کرده دلسوز آملی که توان مدیریتی بالا داشته باشد فرمانداراین شهرباشد

  • سه شنبه 6 خرداد 1393-2:12

   کلا کامنت هایی در دفاع از فرماندار بومی کار 4 نفر است که در امل همه می شناسند زیاد سخت نگیرید بر طبق امار و سابقه بهترین عملکرد را درامل جلالی فرماندار غیر بومی داشته

   • عتدالیون املپاسخ به این دیدگاه
    دوشنبه 5 خرداد 1393-17:38

    ... شنیده ها اقای حسن نراد به احترام نظرمردم از امدن به امل برای فرمانداری انصراف داده

    • تیزبین املپاسخ به این دیدگاه 40 0
     دوشنبه 5 خرداد 1393-11:52

     سلام اقایان املی مشارکتی ماضما احترام یه تمام شهروندان املی همه ازحقوق شهر وندی وحس املی بودن امل یذیرش فرماندار غیر بوی ندارندبه دلایل مختلف صادقانه باید کفت حزب مشازرکت در امل جایکاهی ندارد...امل نیاز یک فرماندار عتدال کرا همسو بادولت نیاز دارد که از سه کدینه دوستان ستادی به استانداری معرفی شدن اقای شکری بنظرم با وضعیت فعلی امل مناسب ترین می باشد

     • عضو جبهه مشارکت آملپاسخ به این دیدگاه 1 66
      دوشنبه 5 خرداد 1393-9:50

      سخنی مشفقانه با آقای آجودانی
      به نام خدا
      از انشاء نوشته بر می آید که آن باید با قلم لطف اله آجدانی به رشته تحریر در آمده باشد. با این فرض چند خط جهت استحضار شما و احیاناً پاسخگویی شخص ایشان معروض میگردد.
      ما آقای آجودانی را یک نویسنده وپژوهشگر تاریخ معاصر ایران می دانیم که سالها دراین زمینه فعالیت کرده وآثارزیادی در این زمینه در روزنامه ونشریات معتبر کشور منتتشر نموده است.اما فعالیتهای سیاسی ایشان دقیقا ازاردیبهشت سال 92 همزمان با انتخابات ریاست جمهوری سیاسی شروع شده است وقبل ازآن هیچگونه فعالیت عملی سیاسی دراحزاب وجناههای سیاسی از ایشان سراغ نداریم. درجریان انتخابات ریاست جمهوری وبعدازآن ،ایشان بسیارفعال شده وبه یکی از نیروهای فعال در عرصه سیاسی ورسانه ای مازندران تبدیل شده است وظاهرا سخنگوی جبه تدبیر وامید استان مازندران میباشند وامیدواریم که هرچه سریعتر این جبهه به صورت شناسنامه داروقانونی ورسمی وارد فعالییتهای حزبی و سیاسی شوند.چراکه معتقدیم مهمترین کارکرد احزاب سیاسی 1-آموزش وتربیت مدیران ونیروهای سیاسی 2-تدوین برنامه های جامع سیاسی ،اقتصادی،فرهنگی واجتماعی3- شناسنامه دارکردن رفتار سیاسی ،شفافیت ورقابت در عرصه سیاسی است وازمصیبتهای توسعه نیافتگی در جامعه ما نهادینه نشدن فرهنگ تحزب وفعالییتهای روشن وقانونی احزاب وگروههای سیاسی است.خساراتی که ازاین بابت به کشور وارد می شود بسیارزیاد است که مهمترین آن عبارتنداز :شفاف نبودن فعالییتها ورقابتهای سیاسی که سبب می شود محافل ،باندها واشخاص ،بدون شناسنامه صرفا با رصدکردن فضای سیاسی وبرخورداربودن ازشم هواشناسی سیاسی دربزنگاههای مختلف وارد معرکه شده واوضاع رابه نفع خود مصادره کرده ودرذنهایت نیز به جامعه پاسخگو نخواهند بود.
      آقای آجودانی در نوشته ها وگفته های خود به تکرار به اصلاح طلبان وبخصوص جبهه مشارکت حمله نموده ودر قالب مدعی العموم آن را حزب منحله می داند. سایت آمل کلام سخنگوی جبهه مشارکت نبوده ونیست وطیفی از نیروهای اصلاح طلب آن را اداره می کنند. حال برای روشن شدن اذهان عمومی وفعالان سیاسی، سوال ما از آقای آجودانی این است که:
      1-همانطوری که خودشان اذعان می کنند حال که حزب مشارکت منحل شده وفعالییت رسمی وعلنی ندارند دلیل ان همه مخالفت وگاه دشمنی با این حزب ازجانب ایشان چیست؟
      2-آیا آقای آجودانی اصولا با جبهه مشارکت کشورمشکل دارند وبا تحلیل ها وکنش های سیاسی این حزب که افرادی چون سعیدحجاریان،مصطفی تاجزاده،دکتر میردامادی،دکترجلایی پور،رضا خاتمی،صفایی فراهانی و....در راس آن بوده اند مشکل دارند یا با جبهه مشارکت درآمل .
      2-آقای آجودانی لطف کنند وتوضیح دهند که با کدام تحلیل ویا مواضع وکنش سیاسی این حزب درکشور ویا درآمل مخالفت دارند تا اذهان مردم عزیز روشن گردد وبهتر این حزب واعضای آن را بشناسند.
      3- اصولا مخالفت وگاه دشمنی ایشان با این حزب از چه موضعی است؟آیا از موضع یک فرد علاقمند ودلسوز به جریان اصلاح طلبی است یا از موضع یک مخالف منتقد.؟
      4-اگر سخنگوی جبهه تدبیر وامید درمازندران هستند بفرمایند که اعضای دولت تدبیر وامید ودرراس آن شخص رئیس جمهور کی وکجا چنین مواضعی را علیه اصلاح طلبان وبخصوص جبهه مشارکت بیان نموده اند.

      • اصلاح صلب اصليپاسخ به این دیدگاه
       دوشنبه 5 خرداد 1393-17:7

       آنطور من اجداني را مي شناسم حرفاش را رك مي زند .
       زمانيكه بعضي از اصلاح طلبها ستاد روحاني نمي آمدند آجداني بود و از همه اقشار دعوت كرد تا ستاد فعال شود .

       رفتار بعضي از به اصطلاح اصلاخ طلبها با ايشان در مراسم هاي مختلف برخورد مناسبي نبود
       حتي مراسي كه خودشان در دانشگاه شمال داشتند آجداني دعوت نبود.
       با اينكه منفرد بعنوان كانديداي ستادي و اصلاح طلب و بومي بود اين گروه حمايت نكردند و فكر ميكنندفقط با حمايت فرماندار غير بومي مي توانند مانور دهند.

       • يکشنبه 18 خرداد 1393-12:9

        استاد آجدانی به آمل شخصیتی سیاسی داد همچنان که کاله به امل شخصیتی ورزشی....

      • اصلاح طلبپاسخ به این دیدگاه 75 0
       يکشنبه 4 خرداد 1393-23:33

       نام اصلاح طلبان واقعی را با نام افراطیون مدعی اصلاح طلبی نباید گره زد. فرماندار بومی می خواهد آمل. جبهه مشارکت آمل هم بره جای دیگه دنبال منافع حزبی خودشان.

       • يکشنبه 4 خرداد 1393-18:20

        و عجیب تر اینکه اقایی که تا چند روز قبل از انتخابات با ستاد رقیب دکتر روحانی همکاری می کرد حالا مدعی اصلی تدبیرو امید در استان و امل شده واصرار بر فرمانداری بومی شده است. امل فرمانداری قوی و کارامد می خواهدچه بومی باشدچه غیر بومی

        • يکشنبه 4 خرداد 1393-12:32

         مواضع ضد اصلاح طلبی ... کاملا آشکاراست.راستی به دنبال چیست؟

         • اصلاح طلب76پاسخ به این دیدگاه 1 74
          يکشنبه 4 خرداد 1393-12:30

          ضمن سپاس از آقای ... که این بیانیه رانوشتند.ذکر چند نکته شایان ذکراست.ا-دشمنی وعداوت آقای ... با اصلاح طلبان بخصوص مشارکت که مغزمتفکراصلاح طلبان میباشند ونامهایی چون سعیدحجاریان.تاجزاده عزیز.رضاخاتمی.دکترجلایی پور.دکترمیردامادی و....زینت بخش آن می باشد چیست؟؟2-چندین ماه است که ستادآقای روحانی درآمل... را به دلیل رفتارهای عصبی ،شتابزده و...کات کرده وجمع متشکلی رابدون ایشان دارند وایشان جمع دونفره ای راباآقای ...دارند،بنابراین هیچ مشروعیتی ازاین بابت ندارند.
          3-همانطوری که خودشان دراین بیانیه گفته اند دلیل اصلی مخالفت ایشان با آقای حسن نژاد سابقه سیاسی اصلاح طلبانه ایشان است.از آقای... سپاسگزاریم که اینچنین شفاف مواضع ضداصلاح طلبی خودرا اعلام میکنند

          • اصلاح طلب اصلیپاسخ به این دیدگاه 72 4
           يکشنبه 4 خرداد 1393-11:24

           بعضی ها که دم از اصلاح طلبی می زنند و فکر می کنند همیشه حق با خودشان هست وفقط آنها روشنفکر هستند مناافع سیاسی خودشان را بر مناافع شهر ترجیح می دهند شهر می دهند و چون نتوانستند جایگاه مردمی خاصی در شهر آمل بیابند با ایراد گرفتن از دیگران از فرماندار غیر بومی ولی فقط همسو با خودشان را حمایت می کنند تا دستی در قدرت داخل شهرستان داشته باشند و با این حمایت فرماندار غیربومی را نمک گیر خودشان کنند..

           • بنده خداح.عپاسخ به این دیدگاه 28 73
            يکشنبه 4 خرداد 1393-8:32

            بادرود:پس ازگذشت تقریبا1 سال ازانتخابات بزرگ سال92 هنوزاندرخم انتخاب فرمانداران دراستان مانده ایم واین جز فشارگروههای رقیب براستاندارنیست ،آیاکسانیکه براستاندارتکیه زده برمسندخدمتگزاری فشارهای غیرمتعارف می آورندازدوستداران مردم هستند؟مطمئنااینچنین نیست ونخواهدبود. اصل قانون سیاست همسویی فرمانداران با دولت بوده وثابت شده اگرفرمانداری یامدیرکلی برخلاف جریان فکری دولت برسرکارگماشته شودهیچ بازخوردی درحوضه کاری خودنخواهدداشت وتمام تبعات آن متوجه مردم خواهدبود.فرمانداریک پست کاملاسیاسی است وشخص فرمانداربایدعلم وظرفیت تحلیل مسایل سیاسی راداشته باشدحال چه کسی بهترازاستانداران که بتوانندبامهره چینی مناسب ،افکاروایدئولوژی دولت رادرمناطق مختلف پیاده نمایند. البته اقتداراستانداران نیز شرط اصلی خواهدبودحتی به قیمت مبارزه با.... .جناب فلاح استاندارمحترم مازندران یک یاعلی کافی است تاشمابااقتدارکامل وبا مشاورین محترمی که دراختیاردارید یک فرماندارمقتدروآشنابه مسایل روزکشورومنطقه ودنیا به شهرمامعرفی نمایید.باسپاس

            • يکشنبه 4 خرداد 1393-2:17

             امل فقط شکری

             • مدافع اعتدال و دولت تدبیر و امیدپاسخ به این دیدگاه 116 3
              يکشنبه 4 خرداد 1393-0:59

              آمل نیازمند یک فرماندار بومی توانا و معتدل همسو با دولت تدبیر و امید است نه فرماندار غیر بومی همسو با جبهه مشارکت و مورد حمایت افراطیون


              ©2013 APG.ir