پنجشنبه 25 تير 1394-6:15

مهرتان افزون، فطرتان مبارک

گزارش پایانی و سپاسگزاری مازندنومه از سخاوت و مهربانی مردم و مسئولانی که در ماه رمضان امسال به امیرحسین -کودک معلول ساروی- و خانواده نیازمندش کمک کردند.


 مازندنومه، سرویس مهرورزان: پنجم تیرماه امسال بود که گزارشی را از وضعیت خانواده ای نیازمند در مرکز استان انتشار دادیم و از مخاطبان و مسئولان تقاضای امداد کردیم.(نگاه کنید به: ...به روی نااميدي در بسته باز کردن)

در گزارش آن روز ما آمده بود که پدر خانواده علاوه بر کمردرد مزمن، بیماری حاد اعصاب دارد و روزانه  کلی قرص مصرف می کند و قادر به کار کردن نیست. پسر 13 ساله خانواده نیز معلول است. امیرحسین در بدو تولد دچار سکته مغزی می شود و برخی پزشکان علت این فلج مغزی را، وراثت و بیماری پدر ذکر کردند.

این خانواده مستاجرند و علاوه بر آن، چون بیمه نیستند، در ماه های گذشته هزینه های درمانی، عکس برداری، سیتی اسکن، دارو و...باعث شده که چند میلیون مقروض شوند

 تشنج های امیر حسین و بیماری پدر و خانه نشینی اش، بیماری اعصاب پدر را تشدید کرده، تا جایی که به دستور پزشک، او را چند ماهی در منزل به تخت می بستند تا به خود زنی و خودکشی دست نزند.

متاسفانه همسرش هم به خاطر این شرایط، بیماری قلبی و افسردگی گرفته است.

این خانواده بسیاری از روزها، حتی غذایی در خانه برای خوردن و لباسی برای پوشیدن ندارند و فقط با کمک های مردم گذران زندگی کرده اند. چند ماه است که از اجازه خانه مانده اند و حدود هفت میلیون تومان بدهکاری دارند. هزینه عمل هم حدود پانزده تا بیست میلیون تومان برآورد شده است.

تنها ساعتی از پخش گزارش نگذشته بود که برخی همکاران رسانه ای نیز به یاری آمدند و آن وقت سیل کمک های ریز و درشت مردم بود که به شماره حساب های اعلامی واریز شد.

9 تیرماه با برخی همکاران به منزل امیرحسین رفتیم و گزارش دوم را با این تیتر انتشار دادیم: «قندی که در دل امیرحسین آب می‌شود»

پس از پخش این گزارش نیز موج دوم کمک ها رسید.

ماه رمضان امسال با همه برکاتی که برای مردم ما داشت، برای امیرحسین و خانواده اش، نورانیت و برکت دیگری داشت.

به لطف خداوند و قلب های پاک و مهربانی و سخاوت مردم داخل و خارج از استان، کمک های خوبی به این خانواده رسید که فهرست آن در زیر می آید:

*کمک های مردمی:

 چهار میلیون و دویست هزار تومان پول نقد

-سبد خواربار و اقلام خوراکی به ارزش تقریبی ششصد هزار تومان

-اعلام آمادگی 3 خیر از تهران و مازندران برای واریز ماهانه 300 هزارتومان به طور ثابت به حساب این خانواده

*کمک های دولتی:

-مبلغ پانصد هزار تومان وجه نقد به همراه یک ویلچر مخصوص کودکان معلول از سوی اداره کل بهزیستی استان مازندران

-باز پرداخت پانصد هزار تومان وجه نقد از مجموع هزینه های درمانی دو ماه اخیر این خانواده، طبق دستور مسئولان بیمه سلامت.

-پی گیری معاونت سیاسی استانداری و دستور به سازمان های متولی برای بازدید و کمک به این خانواده.

-تخصیص بن خواربار از سوی کمیته امداد

- کمک ویژه دو سازمان تامین اجتماعی و فنی  و حرفه ای مازندران در بیمه پدر خانواده(در شرف اجرا)

*سپاسگزاری

سپاسگزاریم از: مخاطبان گرامی، مردم نوعدوست و مهربان و سخاوتمند که در چنین مواقعی فشار و تنگناهای اقتصادی خود را فراموش، به رسانه اعتماد و به همنوع خود کمک می کنند. اعتماد مردم به رسانه سرمایه ماست.

سپاسگزاریم از: مدیرکل بهزیستی مازندران دکتر آرام و مجموعه تحت مدیریتش، نیز از مدیرکل تامین اجتماعی مازندران آقای محمودی و مدیرکل فنی و حرفه ای مازندران آقای گرزین و همکاران زحمت کش آن ها که در مورد مشکل بیمه نبودن این خانواده همکاری خوبی کرده اند. امیدواریم در هفته های آینده این کار خیر به نتیجه برسد. و سپاسگزاریم از مدیرکل کمیته امداد مازندران و معاون سیاسی و امنیتی استاندار که با ما همراه بودند.

*کمک آخر

عزیزانی که تمایل دارند فطریه خود را به حساب این خانواده واریز کنند، دو شماره حساب زیر در اختیار آن هاست:

شماره حساب برای کارت به کارت کردن :

6273532130225541

شماره حساب جاری:

4766586452

بانک تجارت به نام محمد حاجی کتریمی

 مهرتان افزون، فطرتان مبارک.